Annonce

Nozinan®


Producent: Sanofi

Indeholder
Nozinan® er et middel mod psykoser. Højdosismiddel.

Virksomme stoffer
Levomepromazin

Anvendelse
 • Nozinan® anvendes til behandling af psykoser.
 • Midlet kan desuden anvendes kortvarigt til behandling af stærke smerter.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Psykoser:

Voksne. Almindeligvis 100-300 mg i døgnet fordelt på flere doser.Smerter:

Voksne. Almindeligvis 25-50 mg 2-5 gange i døgnet.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed, Vægtøgning
Mundtørhed
Hurtig puls, Lavt blodtryk
Motorisk uro, Sløvhed*, Svimmelhed
Overfølsomhed over for sollys
Almindelige (1-10%)
Blodtryksfald når man rejser sig
Angst, Humørsvingninger
Manglende eller forsinket sædafgang, Rejsningsproblemer
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodprop i de dybe vener
Udvikling af bryster hos mænd
Kramper
Alvorlig hudreaktion, Hududslæt ved kontakt med midlet
Allergiske reaktioner
Manglende vandladning, Udebleven menstruation
Uskarpt syn
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse, Ophobning af galde, Tarmslyng
Hjerterytmeforstyrrelser
Følelsesforfladigelse, Ufrivillige langsomme bevægelser
Uklart syn
Meget sjældne (under 0,01%)
Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval**)
Alvorlig bindevævssygdom
Ikke kendt
Pludselig og uforklarlig død
Alvorlig tarmbetændelse***, Leverskade
Blodprop i lungerne***, Hjertebanken, Hjertestop
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
For lidt natrium i blodet, Forhøjet blodsukker, Nedsat følsomhed over for glucose, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Besvimelsesanfald, Bevægelsesbesvær, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Muskeluro, Parkinsonisme, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser, Øget risiko for kramper
Langvarig smertefuld erektion, Seksuelle forstyrrelser
Partikelaflejringer i øjet

* Ses oftest i starten af behandlingen.

** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

*** Dødelige tilfælde er set.

 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.

Bør ikke anvendes
 • Ved koma.
 • Ved svækket bevidsthed.
 • Hvis man har øget risiko for udvikling af akut grøn stær eller vandladningsbesvær.
 • Ved samtidig behandling med såkaldt doperminerge midler, på nær behandling i forbindelse med Parkinsons sygdom.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen ved psykoser kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 21 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg (delekærv), 25 mg (delekærv) eller 100 mg (delekærv) levomepromazinmaleat. Særlige advarsler

Forstyrrelser af hjerterytmen

Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

Normalt bør man have taget et ekg før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved større dosisøgninger.

Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Risiko for grøn stær

Midlet kan øge risikoen for at udvikle akut grøn stær. Hvis man får symptomer på akut grøn stær (nedsat syn, regnbuesyn, smerter i øjet, kraftig hovedpine og kvalme) skal man omgående kontakte en øjenlæge.

Forandringer i blodet

Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man i forvejen har et for lavt antal hvide blodlegemer, da tilstanden kan forværres.

Stigning i hormonet prolaktin

Prolaktin er et hormon, der bl.a. nedsætter produktionen og virkningen af kønshormoner og fremmer produktionen af brystmælk. Stigning af blodets indhold af prolaktin er set ved brug af Nozinan. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystkræft, da en stigning i prolaktin muligvis kan påvirke kræftsygdommen.

Demens

Hos ældre med demens er der set en øget risiko for blodpropper eller blødning i hjernen ved behandling med midler mod psykoser. Flere undersøgelser har også vist større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med midler mod psykoser.

Fæokromocytom (svulst i binyremarven)

Nozinan bør undgås ved fæokromocytom, da symptomerne på sygdommen kan være vanskelige at følge for lægen.

Forhøjet niveau af sukker

Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.

Vægtøgning

Vægtøgning er set under behandlingen. BMI og taljeomfang bør måles og følges under behandlingen.

Kramper

Nozinan kan øge risikoen for udvikling af kramper. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man tidligere har haft krampeanfald eller er i høj risiko for at udvikle krampeanfald.

Kontrol af leveren

Nozinan kan give leverbetændelse og skade leveren. Det anbefales, at man skal have målt levertal før behandlingen og derefter hver 6.-12. måned.

Parkinsons sygdom

Undersøgelser har vist forværring af symptomerne ved Parkinsons sygdom og modvirkning af evt. behandling med parkinsonmidlet levodopa, når man er i behandling med Nozinan. Behandling med Nozinan bør undgås.

Andre tilstande der påvirkes af Nozinan

En række tilstande kan forværres pga. Nozinans såkaldet antikolinerge effekt, bl.a. tilstopning af mave-tarmkanalen, grøn stær, hjertesvigt, forhøjet blodtryk, myastenia gravis (sjælden muskelsygdom), forstørret prostata, for højt stofskifte og vandladningsbesvær. Behandling bør undgås ved myastenia gravis, forstørret prostata og for højt stofskifte.

Risiko for blodpropper

Blodpropper i venerne (de blodkar, der fører blodet tilbage til hjertet) er set ved behandling med midler mod psykoser. Man skal være særligt opmærksom på risikoen for blodpropper, hvis man i forvejen har en øget risiko (fx ved større operationer, cancer, overvægt, længere tids sengeleje, tidligere blodpropper, behandling med p-piller, forekomst af blodpropper i den nærmeste familie).

Ældre

Ældre er mere udsatte for flere typer af bivirkninger ved behandling med Nozinan - bl.a. for lavt blodtryk, døsighed, bivirkninger fra bevægeapparatet, kronisk forstoppelse. Behandling af ældre bør undgås.

Alkohol

Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Nozinan® forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Nozinan® kan øge virkningen af midler mod forhøjet blodtryk og tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Nozinan® kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Kan, særligt ved høje doser, forstærke bivirkningerne ved en række andre midler, fx tricykliske antidepressive midler og sløvende antihistaminer og nedsætte effekten af kolinesterasehæmmere (midler mod demens).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg
Pris i kr. Udgået 27-01-2020
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. Udgået 27-01-2020
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter100 mg
Pris i kr. Udgået 27-01-2020Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI