Annonce

Nucala®

R03DX09

Nucala® er et biologisk lægemiddel mod astma, kronisk bihulebetændelse med næsepolypper (CSRwNP) samt bestemte lidelser (eosinofil granulomatose med polyangiitis (EGPA) og Hypereosinofilt syndrom (HES)), der involverer en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofilocytter).

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Tillægsbehandling ved visse tilfælde af svær astma (såkaldt refraktær eosinofil astma).
 • Tillægsbehandling ved kronisk bihulebetændelse med næsepolypper (CSRwNP), hvor der ikke er tilstrækkelig bedring ved brug kun af binyrebarkhormon næsespray eller operation.
 • Tillægsbehandling ved eosinofil granulomatose med polyangiitis (EGPA) - en sjælden sygdom med betændelsestilstand, der kan påvirke mange forskellig væv i kroppen.
 • Tillægsbehandling ved Hypereosinofilt syndrom (HES) - en sjælden type lidelse med usædvanlig mange hvide blodlegemer af en bestemt type (eosinofilocytter).

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden.

Astma

 • Voksne og unge over 12 år. 100 mg indsprøjtes 1 gang hver 4. uge.
 • Børn 6-11 år. 40 mg indsprøjtes 1 gang hver 4. uge.

Kronisk bihulebetændelse med næsepolypper

 • Voksne. 100 mg indsprøjtes 1 gang hver 4. uge.

Eosinofil granulomatose med polyangiitis

 • Voksne og unge over 12 år. 300 mg indsprøjtes 1 gang hver 4. uge.
 • Børn 6-11 år:
  • Vægt ≥ 40 kg. 200 mg indsprøjtes 1 gang hver 4. uge.
  • Vægt < 40 kg. 100 mg indsprøjtes 1 gang hver 4. uge.

Hypereosinofilt syndrom

 • Voksne. 300 mg indsprøjtes 1 gang hver 4. uge.

Bemærk:

 • Man har ikke erfaring med behandling af børn under 6 år ved astma og eosinofil granulomatose med polyangiitis og ikke med børn og unge under 18 år ved kronisk bihulebetændelse med næsepolypper og hypereosinofilt syndrom.
 • Den fyldte pen eller sprøjte kan, efter oplæring, tages af en selv eller gives af plejepersonale.
 • Til børn 6-11 år anbefales det, at indsprøjtningen gives af plejepersonale eller en oplært plejeperson.
 • Indsprøjtes i overarm, lår eller maveskind.
 • Ved doser, der kræver mere end én indsprøjtning, anbefales mindst 5 cm mellem indsprøjtningsstederne.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter.
Feber.
Allergiske reaktioner.
Luftvejsinfektion.
Reaktioner på indstiksstedet.
Rygsmerter.
Halsbetændelse, Tilstoppet næse.
Eksem.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Ved behandling mod astma: Hvis du oplever, at din astma bliver værre, efter du er begyndt på behandlingen, skal du søge læge.
 • Hvis du har en infektion med orm, skal ormeinfektionen behandles, før du behandles med Nucala®. Får du en ormeinfektion, mens du behandles med Nucala®, og har behandlingen mod orm ikke effekt, bør det overvejes, at afbryde behandlingen med Nucala® midlertidigt.

Brug af anden medicin

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 års karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme aktiviteten af et stof, interleukin-5, der har betydning for dannelse og overlevelse af den type hvide blodlegemer (eosinofilocytter), der giver vævsreaktioner i luftvejene ved nogle tilfælde af astma.
 • Halveringstiden i blodet () er 16-22 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Injektionsvæske

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Penne/sprøjter kan i uåbnet pakning opbevares i højst 7 dage uden for køleskab ved højst 30 °C beskyttet mod lys. Ikke anvendte penne/sprøjter skal kasseres efter 7 dage uden for køleskab.
 • Fyldt pen/sprøjte skal anvendes inden for 8 timer efter åbning af pakningen. Ikke anvendte penne/sprøjter skal kasseres efter 8 timer.

Pulver til injektionsvæske

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 100 mg mepolizumab.

Injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte. 1 sprøjte indeholder 40 mg eller 100 mg mepolizumab.

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg mepolizumab.

Hjælpestoffer

Andre:

Citronsyre (E330) : injektionsvæske, opl. i pen 100 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg
Dinatriumedetat : injektionsvæske, opl. i pen 100 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. i pen 100 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 100 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 100 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 100 mg
Saccharose : injektionsvæske, opl. i pen 100 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 100 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 100 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 100 mg1 stk.9.918,25
(Recept)injektionsvæske, opl. i pen 100 mg3 stk.29.721,05
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg1 stk.4.078,95
(Recept)injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg1 stk.9.918,25
(Recept)pulver til injektionsvæske, opl. 100 mg1 stk.9.918,25

Substitution

Foto og identifikation

injektionsvæske, opl. i pen 100 mg
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.145 x 18,7
injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.105 x 51
injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg
Prægintet præg
Kærv
Farve
Mål i mm.126 x 51,2

Revisionsdato

ma. 13. feb. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI