Annonce

Ocrevus


Producent: Roche

Indeholder
Ocrevus er et middel til behandling af multipel sklerose hos voksne.

Virksomme stoffer
Ocrelizumab

Anvendelse

Ocrevus anvendes til behandling af voksne med:

 • Attakvis multipel sklerose
 • Primær progressiv multipel sklerose (PPMS).

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre.

Voksne. Sædvanligvis 300 mg og efter to uger gives 300 mg igen.

Efterfølgende doser

 • Enkelt-infusioner af 600 mg hver 6. måned
 • Første efterfølgende dosis gives 6 måneder efter infusion af første dosis.
 • Der bør være mindst 5 måneder mellem hver dosis Ocrevus.

Bemærk:

 • Glemt dosis skal gives hurtigst muligt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
 • Lægen vil muligvis tilbyde dig anden medicin sammen med Ocrevus (fx binyrebarkhormon, antihistamin eller paracetamol) inden hver indsprøjtning for at mindske evt. gener ved behandlingen.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Lavt indhold af immunglobulin i blodet(fald i IgM)
Reaktioner og ubehag under infusionen
Influenzalignende symptomer
Forkølelsessymptomer
Almindelige (1-10%)
Betændelse i hudens dybere lag
Øjenbetændelse
Forkølelsessår, Helvedesild, Luftvejsinfektion, Virusinfektioner
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Betændelse i mave-tarmkanalen, Spiserørskatar
Bihulebetændelse, Hoste

Bør ikke anvendes

Ocrevus bør ikke anvendes

 • hvis du samtidig har anden infektion. Hvis du har symptomer på en infektion (fx har feber, ømme muskler, hoste, diarré), skal du kontakte din læge.
 • ved nedsat immunforsvar.
 • hvis du har kræft.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Fertile kvinder og mænd

I indlægssedlen anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder skal anvende prævention i 12 måneder efter sidste infusion. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Midlet binder sig til specifikke B-celler, som er en type hvide blodlegemer, som er en del af immunsystemet, der spiller en aktiv rolle ved multipel sklerose.
 • Midlet angriber og fjerner disse specifikke B-celler. Dette mindsker risikoen for betændelse og beskadigelse af myelinskeden, som beskytter nerverne, og mindsker dermed risikoen for et attak og forsinker udviklingen af sygdommen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 26 døgn.


Lægemiddelformer

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 300 mg ocrelizumab.Særlige advarsler
 • Hvis du får blodtrykssænkende medicin kan lægen bede dig om at holde pause i 12 timer inden hver Ocrevus-infusion. Det er fordi Ocrevus nedsætter blodtrykket, og du dermed kan få et alt for lavt blodtryk.
 • Du skal observeres i mindst én time efter infusionen. Der kan dog komme reaktioner på grund af medicinen helt op til 24 timer efter infusion.
 • Kontakt straks lægen eller sygeplejersken, hvis du føler, at din sklerose forværres, eller hvis du oplever nye symptomer (fx hukommelsestab, koncentrationsbesvær, gangbesvær, nedsat syn eller at du taler på en anden måde). Det er vigtigt på grund af den meget sjældne og livstruende hjerneinfektion, progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), som kan give symptomer, der minder om multipel sklerose.
 • Alle patienter bør undersøges for leverbetændelse (hepatitis B-virus) inden behandlingen påbegyndes. Patienter med aktiv leverbetændelse (hepatitis B-virus) må ikke behandles med Ocrevus.
 • Du må ikke blive vaccineret med levende eller svækkede levende vacciner, mens du er i behandling med Ocrevus. Det vides ikke om Ocrevus påvirker reaktionen på andre typer vacciner.
 • Hvis du får alvorlige reaktioner under infusionen (fx kløe, udslæt, nældefeber, hævelse af halsen, åndenød, hjertebanken eller kvalme), skal infusionen straks afbrydes.Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke konc. til infusionsvæske, opl.300 mg
Pris i kr. 53.628,65Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI