Annonce

Odefsey, komb.


Producent: Gilead Sciences

Indeholder
Odefsey er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat. 

Virksomme stoffer
Emtricitabin
Rilpivirin
Tenofoviralafenamid

Anvendelse

Odefsey anvendes til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 35 kg. 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk:

 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis sammen med mad, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du har opkastning inden for de første 4 timer efter indtagelse af tabletten, skal du tage en ny tablet.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme, Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen
For meget kolesterol i blodet
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Stemmeforandring, Træthed
Diarré, Forhøjet galdefarvestof, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For meget fedt i blodet
Depression, Søvnforstyrrelser, Søvnighed, Unormale drømme
Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Ledsmerter
Alvorlige hudreaktioner*
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Reaktioner fra immunforsvaret

* Sammen med alvorlige hudreaktioner ses også andre symptomer, fx feber, allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet eller leverpåvirkning.

 • Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt samt forhøjet glucose- og fedtindhold i blodet
 • Både Graves sygdom (en stofskiftesygdom med forhøjet stofskifte) og autoimmun hepatitis (særlig slags leverbetændelse), er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker på grund af såvel emtricitabin, rilpivirin som tenofoviralafenamid.
 • Alle tre stoffer hæmmer enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig. 
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den. 
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 45 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin, 25 mg rilpivirin (som hydrochlorid) og 25 mg tenofoviralafenamid.Særlige advarsler
 • defsey skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Odefsey bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende nyrer.
 • Odefsey bør ikke anvendes til patienter under 12 år eller med legemsvægt under 35 kg
 • Ved alvorlige hudreaktioner eller slimhindereaktioner skal du straks kontakte din læge, da behandlingen med Odefsey straks skal ophøre.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min).Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Odefsey bør ikke anvendes sammen med andre midler mod HIV.
 • Du må ikke tage Odefsey, hvis du er i behandling med en lang række lægemidler, fx:
  • midler mod epilepsi (carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • syrepumpehæmmere (midler mod mavesår)
  • visse tuberkulosemidler (rifabutin, rifampicin)
  • i visse tilfælde dexamethason (binyrebarkhormon)
  • naturlægemidler med perikon,
  da de kan nedsætte virkningen af Odefsey.
 • Samtidig brug af Odefsey og H2-blokkere (midler mod mavesår) bør begrænses til kortest mulig tid. H2-blokkere bør indtages mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter Odefsey. 
 • Syreneutraliserende midler og didanosin (HIV-middel) bør tages mindst 2 timer før eller 4 timer efter Odefsey. 
 • Visse antibiotika (clarithromycin, erythromycin) og andre midler øger virkningen af Odefsey. 
 • Odefsey kan øge virkningen af metformin (tabletter mod diabetes), og omhyggelig diabeteskontrol er derfor nødvendig. .

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A filmovertrukne tabletter200 mg+25 mg+25 mg 30 stk. 8.672,85

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI