Annonce

Olanzapin "Accord"

N05AH03

Olanzapin "Accord" er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Olanzapin "Accord" anvendes til behandling af skizofreniog manier. Anvendes desuden til forebyggelse af manier og depressioner i de tilfælde, hvor midlet har virket mod tidligere manier.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Skizofreni

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5-10 mg 1 gang i døgnet, helst ved sengetid. Især ældre og unge med debuterende psykoser bør begynde med 5 mg i døgnet.

Vedligeholdelsesdosis. 5-20 mg i døgnet. I særlige tilfælde kan dosis øges op til 40 mg i døgnet.

Mani

Begyndelsesdosis som eneste middel 15 mg 1 gang i døgnet. Afhængig af effekt og bivirkninger kan dosis øges til 40 mg i døgnet. Behandlingen kan kombineres med lithium og/eller valproat.

Forebyggende mod depression eller mani ved bipolar sygdom

Begyndelsesdosis 10 mg 1 gang i døgnet. Ved forebyggende behandling i forlængelse af olanzapinbehandling af mani fortsættes med samme dosis.

Bemærk:

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.
 • Til ældre kan det være passende med en lav begyndelsesdosis på 5 mg.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Vægtøgning.
Døsighed.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Antikolinerge symptomer – fx mundtørhed og manglende vandladning samt forhøjet tryk i øjnene, Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Forhøjet urinsyre i blodet, Sukker i urinen, Leverpåvirkning.
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker, Øget appetit.
Ledsmerter.
Motorisk uro, Parkinsonisme, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Rejsningsproblemer, Nedsat sexlyst.
Hududslæt.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Allergiske reaktioner.
Påvirkning af ekg.
Diabetes, Forværret diabetes.
Kramper.
Hukommelsesbesvær, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Stammen, Talebesvær.
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.
Udebleven menstruation, Udvikling af bryster hos mænd, Vandladningsbesvær.
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys.
Blodpropper.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Lav legemstemperatur, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Pludselig død.
Leverbetændelse.
Nedbrydning af muskelvæv.
Langvarig smertefuld erektion.
Ikke kendt.Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

* Omfatter bl.a. forstoppelse og mundtørhed og er normalt forbigående.

** Ses normalt kun i starten af behandlingen.

*** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

**** I de fleste tilfælde har der været andre risikofaktorer for kramper.

 • I yderst sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Ved injektionsbehandling er smerter ved indstiksstedet set som en almindelig bivirkning.
 • Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man har risiko for at udvikle grøn stær.

Særlige advarsler

 • Forsigtighed:
  • Til ældre
  • Hvis man har tendens til kramper.
 • Hos ældre personer med demens er der en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Anbefales ikke ved psykoser, der skyldes behandlingen af Parkinsons sygdom.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Rygning kan nedsætte effekten af midlet.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Fluvoxamin (middel mod depression) øger virkningen af Olanzapin "Accord".
 • Carbamazepin og valproat (epilepsimidler) kan muligvis nedsætte virkningen af Olanzapin "Accord".
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Olanzapin "Accord" forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiv.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 30 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 7,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin.

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 15 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 20 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 7,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 7,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 7,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 7,5 mg28 stk. (blister)149,50
(Recept)filmovertrukne tabletter 7,5 mg56 stk. (blister)94,55
(Recept)filmovertrukne tabletter 10 mg56 stk. (blister)61,05
(Recept)filmovertrukne tabletter 15 mg28 stk. (blister)256,70
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg28 stk. (blister)53,00

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 7,5 mg
PrægO2
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.7,2 x 7,2
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
filmovertrukne tabletter 10 mg
PrægO3
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.8 x 8
filmovertrukne tabletter 10 mg
filmovertrukne tabletter 15 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvelyseblå
Mål i mm.8,8 x 8,8
filmovertrukne tabletter 15 mg
filmovertrukne tabletter 20 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvelyserød
Mål i mm.9,6 x 9,6
filmovertrukne tabletter 20 mg

Revisionsdato

to. 13. apr. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI