Annonce

Olanzapine "Glenmark Europe"


Producent: Glenmark Pharmaceuticals Nordic

Indeholder
Olanzapine "Glenmark Europe" er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer
Olanzapin

Anvendelse

Olanzapine "Glenmark Europe" anvendes til behandling af skizofreni og manier. Anvendes desuden til forebyggelse af manier og depressioner i de tilfælde, hvor midlet har virket mod tidligere manier.


Doseringsforslag

Findes som smeltetabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Skizofreni

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5-10 mg 1 gang i døgnet, helst ved sengetid. Især ældre og unge med debuterende psykoser bør begynde med 5 mg i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. 5-20 mg i døgnet. I særlige tilfælde kan dosis øges op til 40 mg i døgnet.

Mani

Begyndelsesdosis som eneste middel 15 mg 1 gang i døgnet. Afhængig af effekt og bivirkninger kan dosis øges til 40 mg i døgnet. Behandlingen kan kombineres med lithium og/eller valproat.

Forebyggende mod depression eller mani ved bipolar sygdom

Begyndelsesdosis 10 mg 1 gang i døgnet. Ved forebyggende behandling i forlængelse af olanzapinbehandling af mani fortsættes med samme dosis.

Bemærk:

 • Smeltetabletter skal lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.
 • Til ældre kan det være passende med en lav begyndelsesdosis på 5 mg.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Blodtryksfald når man rejser sig
Døsighed
Vægtøgning
Almindelige (1-10%)
Motorisk uro
Antikolinerge symptomer – fx mundtørhed og manglende vandladning samt forhøjet tryk i øjnene*, Feber, Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed
Ledsmerter
Parkinsonisme, Ufrivillige rykkende bevægelser
Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer
Forhøjet urinsyre i blodet, Leverpåvirkning**, Sukker i urinen
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker, Øget appetit
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Allergiske reaktioner
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys
Udebleven menstruation, Udvikling af bryster hos mænd, Vandladningsbesvær
Langsom puls
Diabetes, Forværret diabetes
Stammen, Talebesvær
Hukommelsesbesvær, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser
Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval***)
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Kramper****
Blodpropper
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse
Lav legemstemperatur, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Pludselig død
Betændelse i bugspytkirtlen
Langvarig smertefuld erektion
Nedbrydning af muskelvæv
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjerterytmeforstyrrelser
Ikke kendt
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

* Omfatter bl.a. forstoppelse og mundtørhed og er normalt forbigående.

** Ses normalt kun i starten af behandlingen.

*** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

**** I de fleste tilfælde har der været andre risikofaktorer for kramper.

 • I yderst sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes, hvis man har risiko for at udvikle grøn stær. 
 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 30 timer.


Lægemiddelformer

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 5 mg eller 10 mg olanzapin.Særlige advarsler
 • Forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved Parkinsons sygdom
  • Hvis man har tendens til kramper.
 • Hos ældre personer med demens er der en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Rygning kan nedsætte effekten af midlet.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Fluvoxamin (middel mod depression) øger virkningen af Olanzapine "Glenmark Europe".
 • Carbamazepin og valproat (epilepsimidler) kan muligvis nedsætte virkningen af Olanzapine "Glenmark Europe".
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Olanzapine "Glenmark Europe" forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke smeltetabletter5 mg
Pris i kr. 72,45
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke smeltetabletter10 mg
Pris i kr. 136,85

Substitution
smeltetabletter 5 mg
smeltetabletter 10 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI