Annonce

Olmetec® Plus, komb.


Producent: Daiichi

Indeholder
Olmetec® Plus er et middel mod forhøjet blodtryk. Angiotensin II-blokker og vanddrivende middel i kombination.

Virksomme stoffer
Hydrochlorthiazid
Olmesartanmedoxomil

Anvendelse

Olmetec® Plus anvendes mod forhøjet blodtryk, hvor behandling med ét middel ikke er tilstrækkelig.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 1 tablet (20/12,5 mg) om morgenen.
 • Dosis kan øges til 1 tablet (20/25 mg) 1 gang i døgnet.

Bemærk

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Tages med et glas vand.
 • Må ikke tygges.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
I forbindelse med de første doser kan der hos enkelte komme udtalt blodtryksfald.
Almindelige (1-10%)
Influenzalignende symptomer, Smerter, Træthed
Betændelse i mave-tarmkanalen, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Leverpåvirkning
Halsbetændelse, Høfeber, Væskeophobning i fx arme og ben
Brystsmerter, For lidt natrium i blodet
Knoglesmerter, Ledbetændelse, Rygsmerter
Forvirring, Hovedpine, Svimmelhed
Luftvejsinfektion
Blod i urinen, Urinvejsinfektion
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertekrampe, Lavt blodtryk
For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget kalium i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker, Forhøjet calcium i blodet, Forhøjet urinsyre i blodet
Ledsmerter, Smerter i arme og ben
Besvimelsesanfald
Eksem, Overfølsomhed over for sollys, Væskeophobning i ansigtet
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Rejsningsproblemer
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i bugspytkirtlen
Blodprop, Hjerterytmeforstyrrelser, Åndenød
Blodmangel, Nedsat mængde røde blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Bevidsthedstab, Depression, Søvnlignende sløvhedstilstand, Ændring i hudens følesans
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hudkræft
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Akut nyresvigt, Påvirkning af nyrerne
Synsforstyrrelser

Ved alvorlig vedvarende diarré med stort vægttab bør du kontakte din læge.


Bør ikke anvendes

Olmetec® Plus bør ikke anvendes ved:

 • Kendt overfølsomhed over for angiotensin II-blokkere eller vanddrivende midler af thiazid-typen pga. risiko for krydsallergi.
 • Visse galdevejslidelser.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes, hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Olmesartan hæmmer virkningen af det blodtryksforhøjende hormon, angiotensin II. Herved udvides blodkarrene, og blodtrykket falder. Midlet påvirker endvidere salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne.
 • Hydrochlorthiazid øger saltudskillelsen i nyrerne. Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med ud af kroppen. Herved falder blodtrykket.
 • Virkningen er maksimal efter ca. 8 uger.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 10-15 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:

 • 20 mg olmesartanmedoxomil og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 20 mg olmesartanmedoxomil og 25 mg hydrochlorthiazid.


Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • forsnævring i legemspulsåren eller pulsårerne til nyrerne
  • Urinsyregigt
  • hvis tidligere anvendelse af ACE-hæmmere eller visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin, har medført overfølsomhed.
 • Indholdet af kalium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde.
 • Langvarig brug af hydrochlorthiazid kan muligvis øge risikoen for hudkræft, og du bør begrænse solbadning og brugen af solarium. Brug evt. creme med høj solfaktor.
 • Kontakt din læge, hvis du oplever mistænkelige sår eller pletter.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Olmetec® Plus må ikke tages samtidig med aliskiren (et andet middel mod forhøjet blodtryk), hvis du har diabetes eller dårligt fungerende nyrer.
 • Samtidig behandling med en ACE-hæmmer eller aliskiren kan medføre forhøjelse af kaliumindholdet i blodet og nyresvigt, og kombinationen frarådes.
 • Samtidig indtagelse af kaliumtabletter eller kaliumbesparende diuretika kan i visse tilfælde medføre for højt indhold af kalium i blodet.
 • Kolesterolnedsættende midler (colestipol og colestyramin) og NSAID (midler mod gigt og smerter) kan nedsætte virkningen af Olmetec® Plus.
 • Olmetec® Plus kan øge virkningen af midler mod hjertekrampe, muskelafslappende midler og sulfonylurinstoffer (tabletter mod diabetes) samt øge risikoen for forgiftning med lithium (middel mod mani).
 • Ved samtidig behandling med Olmetec® Plus og binyrebarkhormoner kan blodets indhold af kalium nedsættes.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter20+12,5 mg 28 stk. 218,35
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter20+25 mg 28 stk. 218,35
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter20+12,5 mg 98 stk 635,75
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted filmovertrukne tabletter20+25 mg 98 stk. 635,75

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 20+12,5 mg
filmovertrukne tabletter 20+25 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI