Annonce

Oramorph®


Producent: Abcur

Indeholder
Oramorph® er et stærkt smertestillende middel.Bemærk: der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - særligt hos ældre. Læs mere.

Virksomme stoffer
Morphin

Anvendelse

Oramorph® anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.


Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke) og orale dråber (væske til at drikke).

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10-30 mg hver 4. time. Dosis kan øges med 5-10 mg ad gangen til ønsket effekt.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Børn. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,2-0,4 mg pr. kg legemsvægt pr. dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Feber
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig
Humørsvingninger
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit
Mavesmerter, Mundtørhed
For lidt ilt i blodet, Åndenød
Forvirring, Hallucinationer, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed
Hudkløe, Hududslæt
Manglende vandladning
Små pupiller
Ikke almindelige (0,1-1%)
Kramper i galdevejene, Tarmslyng
Forhøjet blodtryk, Langsom puls, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne
Angst, Besvimelsesanfald, Kramper, Muskelkramper, Opstemthed, Rysten, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding
Allergiske reaktioner
Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i bugspytkirtlen
Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Må kun anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Små mængder morfin går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 7-8 timer.


Lægemiddelformer

Orale dråber, opløsning. 1 ml (16 dråber) indeholder 20 mg morphinsulfat.

Oral opløsning. 1 ml indeholder 2 mg morphinsulfat.Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Alkoholindhold:

  Oral opløsning indeholder 10,5% v/v alkohol. 1 dosis på 30 mg Oramorph® indeholder ca. 1,6 g alkohol, der svarer til ca. 13 % af én genstand. Skadelig for alkoholikere.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Oramorph®s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Oramorph®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Oramorph® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser og gabapentin (epilepsimiddel).
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Rifampicin (middel mod tuberkulose) kan nedsætte virkningen af Oramorph®.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 20 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke orale dråber, opløsning20 mg/ml
Pris i kr. 96,55
Pakning 20 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke orale dråber, opløsning20 mg/mlOrifarm
Pris i kr. 126,00
Pakning 20 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke orale dråber, opløsning20 mg/ml2care4
Pris i kr. 129,00
Pakning 20 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke orale dråber, opløsning20 mg/mlParanova Danmark
Pris i kr. 126,70
Pakning 100 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning2 mg/ml
Pris i kr. 141,90
Pakning 100 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke oral opløsning2 mg/ml2care4
Pris i kr. 179,00Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI