Annonce

Orap®


Producent: Eumedica

Indeholder
Orap® er et middel mod psykoser. Lavdosismiddel.

Virksomme stoffer
Pimozid

Anvendelse

Orap® anvendes til behandling af psykoser samt tilfælde af ukontrollerede muskelbevægelser som fx sygdommen Huntingtons chorea.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Voksne

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1-2 mg 1 gang i døgnet.

Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 2-6 mg 1 gang i døgnet. Højeste dosis er 20 mg i døgnet.

Bemærk:

 • Ved doser på 4 mg i døgnet eller derover bør funktionen af det enzym i leveren, der er med til at nedbryde Orap®, testes. Hos en del af befolkningen er funktionen af dette enzym nedsat, og i disse tilfælde bør højeste dosis være 4 mg i døgnet, og evt. øgning af dosis bør kun ske med 14 dages intervaller.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Svimmelhed, Søvnighed
Øget svedtendens
Natlig vandladning
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Vægtøgning
Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Øget spytdannelse
Lavt blodtryk, Tilstoppet næse
Muskelstivhed
Bivirkninger fra bevægeapparatet(herunder ufrivillige bevægelser), Depression, Hovedpine, Motorisk uro, Rastløshed, Rysten, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed, Uro og rastløshed
Fedtet hud
Hyppig vandladning, Rejsningsproblemer
Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Muskelkramper
Ufrivillige øjenbevægelser
Væskeophobning i ansigtet
Udebleven menstruation
Ikke kendt
Lav legemstemperatur, Pludselig død
Hjertebanken*, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval*)
For lidt natrium i blodet, Forhøjet blodsukker(ved diabetes), Sukker i urinen, Udvikling af bryster hos mænd, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Forandringer i hjernens elektriske aktivitet, Kramper, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Ufrivillige bevægelser

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Blodprop i de dybe vener er forekommet ved behandling med midler mod psykoser.
 • Malignt neuroleptikasyndrom er set. Dette er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved:

 • Svækket bevidsthed
 • Parkinsonisme
 • Alvorligere hjertesygdomme, herunder hvis man selv eller nogle i ens familie har lidt af visse former for hjerterytmeforstyrrelser (forlænget QT-interval).
 • Samtidig anvendelse af lægemidler som giver uregelmæssig hjerterytme (forlænget QT-interval) eller øger risikoen for, at Orap® giver uregelmæssig hjerterytme.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er normalt ca. 55 timer, men op til 150 timer er set.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg eller 4 mg (krydskærv) pimozid. Særlige advarsler
 • Anvendes med forsigtighed ved:
  • Hjerte-karsygdom
  • Øget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen
  • Sygdom i hjernen
  • Tendens til kramper
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • Øget produktion af hormon fra skjoldbruskkirtlen.
 • Midlet skal desuden anvendes med forsigtighed til ældre, ved forhøjet tryk i øjet (grøn stær) samt til mænd med forstørret prostata, da vandladningen kan gå helt i stå.
 • På grund af midlets mulige effekt på hjerterytmen skal man til kontrol hos lægen både før, man starter behandlingen, og i løbet af behandlingen.

  Midlet skal anvendes med særlig forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis, idet der ved pludseligt ophør kan optræde kvalme, opkastning og søvnløshed.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika og herunder særligt bl.a. Orap®, kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Orap® kan øge virkningen af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Orap® kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Orap® må ikke tages, hvis man samtidig er i behandling med paroxetin eller sertralin (midler mod depression).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 75 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter1 mg
Pris i kr. 111,60
Pakning 90 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter1 mg2care4
Pris i kr. 129,25
Pakning 20 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter4 mg
Pris i kr. 55,80

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI