Annonce

Oxazepam "Alternova"


Producent: Alternova

Indeholder
Oxazepam "Alternova" er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Oxazepam

Anvendelse

Oxazepam "Alternova" anvendes som beroligende middel ved angst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Angst og uro

Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (15 mg) 1-3 gange i døgnet.

Alkoholabstinenser

Sædvanligvis 2 tabletter (30 mg) 1-3 gange i døgnet.

Bemærk: 

 • Dosis skal nedsættes til ældre.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.


Mulige bivirkninger
Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Meget almindelige (over 10%)
Døsighed
Almindelige (1-10%)
Depression, Forvirring, Søvnighed
Sløvhed
Kvalme, Mundtørhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær
Balanceforstyrrelser, Fysisk og psykisk afhængighed, Svimmelhed
Lavt blodtryk
Koncentrationsbesvær
Muskelsvaghed
Sjældne (0,01-0,1%)
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Nedsat vejrtrækning
Ikke kendt
Angst, Humørsvingninger, Nedsat reaktionsevne
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Leverpåvirkning
Muskelkramper***
Tilvænning

* Ved høje doser er der set hukommelsestab i forhold til ting, der er sket, efter midlet er indtaget.

** Uventede psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes.

*** Disse uventede reaktioner er set med ukendt hyppighed.


Bør ikke anvendes
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder inden for 1-2 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 8-15 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter 1½-2 døgn.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 15 mg oxazepam. Særlige advarsler
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Oxazepam "Alternova".

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

 • psykosemidler
 • antihistaminer (midler mod allergi)
 • opioider (stærke smertestillende midler).

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 25 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter15 mg
Pris i kr. 115,00
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter15 mg
Pris i kr. 142,85
Pakning 50 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter15 mg
Pris i kr. 153,45
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke tabletter15 mg
Pris i kr. 114,00

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)

Substitution
tabletter 15 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI