Annonce

Oxcarbazepin "Orion"


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Oxcarbazepin "Orion" er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Oxcarbazepin

Anvendelse
 • Forebyggende behandling mod epileptiske anfald.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Voksne.Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 600 mg i døgnet stigende til 600-2400 mg i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis. 8-10 mg pr. kg legemsvægt i døgnet stigende til vedligeholdelsesdosis ca. 30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser.

Bemærk:

 • Dosis bør tages i forbindelse med et måltid.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Dobbeltsyn
Søvnighed
Svimmelhed, Træthed
Hovedpine
Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10%)
Diarré, Forstoppelse, Mavesmerter
Depression, Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Koncentrationsbesvær, Sløvhed, Uro og rastløshed
Acne, Hududslæt, Hårtab
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Rysten
For lidt natrium i blodet
Synsforstyrrelser(fx sløret syn), Ufrivillige øjenbevægelser
Kraftesløshed
Vægtøgning
Ikke almindelige (0,1-1%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Meget sjældne (under 0,01%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Overfølsomhed
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser
Alvorlig hudreaktion
Leverbetændelse
Betændelse i bugspytkirtlen
Alvorlig bindevævssygdom
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Ikke kendt
Blodmangel, Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Forhøjet blodtryk
Nedsat stofstifte
Talebesvær

Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, knogleskørhed og knoglebrud.


Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for visse epilepsimidler (carbamazepin, eslicarbazepin, oxcarbazepin og rufinamid).


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke hjernens signalfunktion, så informationen imellem nervecellerne i hjernen normaliseres. Herved nedsættes hyppigheden af anfald.
 • Ved ansigtssmerter og andre nervesmerter virker midlet stabiliserende på nerven.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 9 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg, 300 mg eller 600 mg oxcarbazepin.Særlige advarsler
 • Ved dårligt fungerende hjerte samt ved behandling af ældre med hjerte-karsygdomme bør midlet anvendes med forsigtighed.
 • Der er risiko for forværring af visse typer grøn stær.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan nedsætte virkningen af Oxcarbazepin.
 • Oxcarbazepin kan nedsætte virkningen af felodipin (middel mod forhøjet blodtryk) samt svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter150 mg
Pris i kr. 274,45
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter300 mg
Pris i kr. 266,35
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter600 mg
Pris i kr. 421,45

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 150 mg
filmovertrukne tabletter 300 mg
filmovertrukne tabletter 600 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI