Annonce

Oxycodonhydrochlorid "Orion"


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Oxycodonhydrochlorid "Orion" er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer
Oxycodon

Anvendelse

Oxycodonhydrochlorid "Orion" anvendes ved moderate til stærke akutte smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.


Doseringsforslag

Findes som injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden.

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 5-7,5 mg under huden eller 1-10 mg i en blodåre efter behov hver 4. time.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hovedpine, Sløvhed
Svimmelhed
Hudkløe
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10%)
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Nervøsitet, Opstemthed
Åndenød
Afslapning af karrenes muskler, Blodtryksfald når man rejser sig, Væskeophobning i fx arme og ben
Ændring i hudens følesans
Manglende vandladning
Hududslæt, Øget svedtendens
Kraftesløshed, Kulderystelser, Utilpashed
Små pupiller
Nedsat appetit
Ikke almindelige (0,1-1%)
Uro og rastløshed
Allergiske reaktioner
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning
Rejsningsproblemer
Kramper
Rysten
Sjældne (0,01-0,1%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er kun små mængder, der går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Oxycodon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 3 timer.


Lægemiddelformer

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg oxycodonhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Oxycodonhydrochlorid "Orion"s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Oxycodonhydrochlorid "Orion"s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI og SNRI) øger risiko for alvorlig forgiftning.
 • Oxycodonhydrochlorid "Orion" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 5 x 1 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke injektions- og infusionsvæske, opl.10 mg/ml
Pris i kr. Udgået 16-12-2019
Pakning 5 x 2 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke injektions- og infusionsvæske, opl.10 mg/ml
Pris i kr. Udgået 16-12-2019

Substitution
injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI