Annonce

Oxynorm®

OxyNorm Dispersa

N02AA05

Oxynorm® er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Oxynorm® anvendes ved moderate til stærke akutte smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Doseringsforslag

Findes som kapsler, smeltetabletter, oral opløsning (væske til at drikke) samt injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden.

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

Kapsler, smeltetabletter og oral opløsning

 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg hver 6. time. Dosis kan evt. stige efter behov.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Injektions- og infusionsvæske

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 5-7,5 mg under huden eller 1-10 mg i en blodåre efter behov hver 4. time.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Bemærk:

 • Smeltetabletten skal placeres i munden, hvor den hurtigt opløses, før den synkes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Sløvhed, Svimmelhed, Hovedpine.
Døsighed.
Hudkløe.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Små pupiller.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Mundtørhed.
Søvnlignende sløvhedstilstand, Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed.
Nedsat appetit.
Rysten.
Adfærdsforstyrrelse, Angst, Forvirring, Humørsvingninger, Nervøsitet, Opstemthed, Tankeforstyrrelser, Søvnløshed.
Åndenød.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Blodtryksfald når man rejser sig, Afslapning af karrenes muskler.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat funktion af kønskirtlerne.
Synsforstyrrelser.
Tarmslyng.
Abstinenser, Tilvænning.
Kramper i galdevejene.
Væskemangel.
Kramper, Øget muskelspænding.
Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ændring i hudens følesans.
Afhængighed af midlet, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Gener fra urinvejene, Manglende vandladning.
Impotens, Rejsningsproblemer.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning.
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergilignende reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Epilepsilignende anfald.
Blod i urinen.
Ikke kendt.Huller i tænderne.
Ophobning af galde.
Aggressivitet.
Udebleven menstruation.
Pauser i vejrtrækningen under søvn.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) og kan øge Oxynorm® sløvende virkning.
 • Phenobarbital og andre epilepsimidler kan øge Oxynorm® sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI og SNRI) øger risiko for alvorlig forgiftning.
 • Oxynorm® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er kun små mængder, der går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Oxycodon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg oxycodonhydrochlorid.

OxyNorm Dispersa, smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 5 mg eller 20 mg oxycodonhydrochlorid.

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg eller 10 mg oxycodonhydrochlorid.
Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg oxycodonhydrochlorid.

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 20 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 20 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : hårde kapsler 5 mg, oral opløsning 10 mg/ml
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 20 mg

Konservering:

Natriumbenzoat (E211) : oral opløsning 1 mg/ml, oral opløsning 10 mg/ml

Smag:

Spearmint : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 20 mg

Andre:

Aspartam (E951) : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 20 mg
Citronsyre (E330) : injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
Natriumchlorid : injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
Natriumcitrat (E331) : injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud til smeltetabletter og oral opløsning. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)smeltetabletter 5 mg28 stk. (blister)79,70
(Recept)smeltetabletter 10 mg28 stk. (blister)163,30
(Recept)smeltetabletter 20 mg28 stk. (blister)301,60
(Recept)hårde kapsler 5 mg28 stk. (blister)79,70
(Recept)hårde kapsler 5 mg98 stk. (blister)189,40
(Recept)hårde kapsler 10 mg28 stk. (blister)127,40
(Recept)hårde kapsler 10 mg98 stk. (blister)298,25
(Recept)hårde kapsler 20 mg98 stk. (blister)608,90
(Recept)oral opløsning 1 mg/ml250 ml151,95
(Recept)oral opløsning 10 mg/ml120 ml688,95
(Recept)injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml5 x 1 ml113,30
(Recept)injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml5 x 2 ml138,10
(Recept)injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml4 x 20 ml1.131,20

Substitution

Foto og identifikation

smeltetabletter 5 mg
PrægO, 5
KærvIngen kærv
Farvelysegrå
Mål i mm.8,4 x 8,4
smeltetabletter 5 mg
smeltetabletter 10 mg
PrægO, 10
KærvIngen kærv
Farvelysegrå
Mål i mm.9 x 9
smeltetabletter 10 mg
smeltetabletter 20 mg
PrægO, 20
KærvIngen kærv
Farvelysegrå
Mål i mm.12 x 12
smeltetabletter 20 mg
hårde kapsler 5 mg
PrægONR, 5
KærvIkke relevant
Farvelysebrun, orange
Mål i mm.5 x 14,4
hårde kapsler 5 mg
hårde kapsler 10 mg
PrægONR, 10
KærvIkke relevant
Farvehvid, lysebrun
Mål i mm.5 x 14,4
hårde kapsler 10 mg
hårde kapsler 20 mg
PrægONR, 20
KærvIkke relevant
Farvelyserød, lysebrun
Mål i mm.5 x 14,4
hårde kapsler 20 mg

Revisionsdato

ma. 1. aug. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI