Annonce

Oxytocin "Orifarm"


Producent: Orifarm Generics

Indeholder
Oxytocin "Orifarm" er et vestimulerende middel. Hypofysehormon.

Virksomme stoffer
Oxytocin

Anvendelse
 • Oxytocin "Orifarm" anvendes til at sætte fødslen i gang eller til at forstærke veerne under selve fødslen.
 • Midlet anvendes desuden til at standse blødning fra livmoderen efter fødslen.

Doseringsforslag

Findes som koncentrat til injektions- og infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre.

Dosis er individuel og afhænger af formålet med behandlingen.Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Hurtig puls, Langsom puls
Hovedpine
Kvalme, Opkastning
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hjerterytmeforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand*
Ikke kendt
Blødning og tilstopning af karrene pga. blodprop
Påvirkning af ekg
For lidt natrium i blodet, For meget vand i kroppen med ændring af saltbalancen
Lavt blodtryk
Væske i lungerne
Hjertekrampe
Sammentrækniger i livmoderen, Sprængt livmoder
Ændret puls hos fostret(inkl. lokal iltmangel, nedsat mængde natrium i blodet og fosterdød)

* Der kan være øget risiko for anafylaktisk chock, hvis man i forvejen har allergi over for latex.


Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes, hvis der er mistanke om, at moderkagen ligger foran fostret eller ved løsnet moderkage.
 • Oxytocin "Orifarm" må først anvendes 4-6 timer efter andre midler til igangsætning af fødsel er givet (prostaglandiner).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Anvendes i forbindelse med fødslen efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
 • Virker ved at fremkalde eller forstærke muskelsammentrækninger i livmoderen.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er 3-20 minutter.


Lægemiddelformer

Koncentrat til injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 IE oxytocin (syntetisk).Særlige advarsler
 • Injektionsvæsken skal anvendes med forsigtighed ved alvorlig svangerskabsforgiftning.
 • Der skal også udvises forsigtighed ved brugen af Oxytocin "Orifarm" hvis du tidligere har fået foretaget kejsersnit eller ved flerfoldsgraviditet, da der kan være øget risiko for livmodersprængning.
 • Infusion med midlet over mange timer, fx i tilslutning til abort, kan medføre for meget vand i kroppen, der kan forstyrre saltbalancen og give kramper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis du har hjerteproblemer med påvirkning af ekg.


Brug af anden medicin
 • Der skal udvises forsigtighed ved samtidig brug af flere forskellige vestimulerende midler særligt ved fødsel af levende barn eller ved tilstande, hvor der er øget risiko for at volde skade på livmoderen.
 • Inhalationsanæstetika virker afslappende på livmoderen og vil derfor modvirke Oxytocin "Orifarm" 's vestimulerende effekt.
 • Samtidig brug af Oxytocin "Orifarm" og lægemidler, der kan påvirke ekg (fx visse antibiotika, midler mod depression eller psykoser og visse svampemidler) kan medføre yderligere hjerterytmeforstyrrelser.
 • Oxytocin "Orifarm" kan forstærke virkningen af bl.a. beta2-stimulerende midler (astmamilder) og adrenalin indeholdt i lokalbedøvelse.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 5 x 1 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke konc. til injektions- og infusionsvæske, opl.10 IE/mlOrifarm Generics
Pris i kr. 69,45Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI