Annonce

Ozalin


Producent: Primex Pharmaceuticals

Indeholder
Ozalin er et sovemiddel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer
Midazolam

Anvendelse

Ozalin anvendes på sygehus som indledning til længerevarende bedøvelse eller som kortvarigt bedøvelsesmiddel ved mindre operationer.


Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).

Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min) • Hæmmet vejrtrækning ses ofte. Vejrtræknings- og/eller hjertestop er forekommet, oftest hos ældre og hos patienter med hæmmet vejrtrækning eller dårligt fungerende hjerte.
 • Hjerte-karbivirkninger som forhøjet blodtryk og langsom puls samt mave-tarmbivirkninger som kvalme, opkastning og hikke forekommer.
 • Uventede psykiske reaktioner (fx uro, aggressivitet, ufrivillige bevægelser) kan ses - især hos ældre og børn.
 • Hovedpine og søvnighed forekommer.
 • Tilfælde af generelle overfølsomhedsreaktioner (fx nældefeber og allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet) og alvorlige allergiske tilstande med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok) er set.

Bør ikke anvendes

Ved alvorlig vejrtrækningsbesvær, er der visse situationer, hvor midlet ikke må anvendes. 


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Kan anvendes til bedøvelse efter lægelig vurdering.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder efter få minutter og er kortvarig.
 • Midazolam bliver i kroppen omdannet til stoffet α-hydroxy-midazolam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) er 1,5-2,5 timer (midazolam) og ca. 1 time (α-hydroxy-midazolam).


Lægemiddelformer

Oral opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 2 mg midazolam.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende hjerte, ved hæmmet vejrtrækning og ved bevidshedssvækkelse.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Man kan blive tilvænnet midlet ved behandling i længere tid og det bør bruges med forsigtighed ved tidligere alkohol- eller stofmisbrug.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Alkoholindhold

  Oral opløsning
  indeholder en mindre mængde alkohol, under 0,1 g i en ampul (5 ml).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse antibiotika (erythromycin og clarithromycin), itraconazol (svampemiddel), midler til behandling af HIV-infektion (lopinavir og ritonavir) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) øger virkningen af Ozalin.
 • Carbamazeoin (epilepsimiddel) og rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Ozalin.
 • Ozalin øger virkningen af morfin og morfinlignende midler og øger tillige risikoen for vejrtrækningsproblemer.
 • Ozalin øger den søvndyssende virkning af sovemidler, beroligende midler, antihistaminer og smertestillende midler.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 x 5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke oral opl., endosisbeh.2 mg/ml
Pris i kr. 2.131,20Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI