Annonce

Paliperidon "Krka"


Producent: KRKA

Indeholder
Paliperidon "Krka" er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer
Paliperidon

Anvendelse

Paliperidon "Krka" anvendes til behandling af skizofreni og andre psykoser.


Doseringsforslag

Findes som depottabletter.Doseringen er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Voksne

Sædvanlig begyndelsesdosis 6 mg 1 gang i døgnet om morgenen. Dosis kan øges med 3 mg i døgnet med mindst 5 dages mellemrum.

Anbefalet dosisinterval er 3-12 mg i døgnet.

Unge 15-17 år

Sædvanlig begyndelsesdosis 3 mg 1 gang i døgnet om morgenen.

Dosis kan øges med 3 mg i døgnet med mindst 5 dages mellemrum.

Højst anbefalede daglige dosis er 6 mg til unge under 51 kg og 12 mg dgl. til unge over 51 kg.Bemærk:

 • Dosis skal gennem hele behandlingen fast indtages enten fastende eller i forbindelse med et måltid.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottablettens hårde skal kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 15 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-80 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hovedpine, Motorisk uro, Parkinsonisme, Sløvhed, Søvnløshed
Almindelige (1-10%)
Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab, Vægtøgning, Øget appetit
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Tandsmerter
Bihulebetændelse, Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk, Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hoste, Hurtig puls, Langsom puls, Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval*), Smerter i øvre luftveje, Tilstoppet næse
Ledsmerter, Muskel- og ledsmerter, Rygsmerter
Angst, Depression, Manier, Rysten, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed
Hudkløe, Hududslæt
Luftvejsinfektion
Udebleven menstruation, Urinvejsinfektion
Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hævelse af tungen
Hjerterytmeforstyrrelser, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk, Lungebetændelse, Åndenød
Blodmangel, Nedsat mængde røde blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Diabetes, For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Ledstivhed, Muskelkramper, Muskelsvaghed
Besvimelsesanfald, Faldtendens, Forvirring, Gangforstyrrelser, Hyperaktivitet, Koncentrationsbesvær, Kramper, Nedsat følesans, Nervøsitet, Talebesvær, Ufrivillige bevægelser, Ændring i hudens følesans
Eksem, Hårtab, Væskeophobning i ansigtet
Manglende orgasme, Manglende vandladning, Rejsningsproblemer, Seksuelle forstyrrelser, Ufrivillig vandladning
Tinnitus, Øjenbetændelse, Øreinfektion, Øresmerter
Sjældne (0,01-0,1%)
Lav legemstemperatur
Betændelse i bugspytkirtlen, Forstoppelse, Ophobning af fæces i tarmen, Tarmslyng, Ufrivillig afføring
Blodprop i de dybe vener, Blodprop i lungerne, Iltmangel i hjernen, Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Pauser i vejrtrækningen under søvn, Tilstoppede luftveje
Bevidstløshed ved sukkersyge, For meget kolesterol i blodet, For meget vand i kroppen med ændring af saltbalancen, Lavt blodsukker, Sukker i urinen, Syreophobning i blodet, Udvikling af bryster hos mænd
Nedbrydning af muskelvæv
Balanceforstyrrelser, Bevidsthedspåvirkning, Bevidsthedstab, Følelsesforfladigelse, Koordinationsbesvær, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Motorisk uro med grimasseren og stive bevægelser, Nedsat reaktionsevne, Ufrivillige øjenbevægelser
Betændelse i hudens dybere lag
Allergiske reaktioner
Langvarig smertefuld erektion
Grøn stær, Røde øjne, Øjeninfektion
Ikke kendt
For meget insulin i blodet

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • I sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Mulig risiko for komplikationer under operationen, hvis man skal opereres for grå stær.

Bør ikke anvendes

Ved stærkt svækket bevidsthed bør midlet ikke anvendes.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 23 timer.


Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 3 mg, 6 mg eller 9 mg paliperidon. Særlige advarsler
 • Anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved hjerte-karsygdom
  • Ved risiko for blodpropper
  • Ved sygdom i hjernen
  • Ved tendens til kramper
  • Hvis man tidligere har lidt af forstyrrelser i blodets sammensætning, hvor man har haft for få hvide blodlegemer.
 • Hos ældre personer med demens kan der være en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Pga. risikoen for vægtøgning bør BMI og taljemål følges.
 • Midlet forstærker alkohols sløvende virkning.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika og herunder særligt bl.a. Paliperidon "Krka", kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Unge bør regelmæssigt kontrolleres i forhold til vækst og seksuel modning samt for bivirkninger fra bevægeapparatet.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Paliperidon "Krka" forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Paliperidon "Krka" kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Carbamazepin (middel mod epilepsi) kan nedsætte virkningen af Paliperidon "Krka".
 • Hvis man samtidig er i behandling med et middel, der stimulere centralnervesystemet (fx visse midler mod ADHD), er der set bivirkninger fra bevægeapparatet ved ændringer i en af behandlingerne.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter3 mg
Pris i kr. Udgået 04-05-2020
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter6 mg
Pris i kr. 608,95
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter9 mg
Pris i kr. 758,65

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
depottabletter 3 mg
depottabletter 6 mg
depottabletter 9 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI