Annonce

Palladon®


Producent: Mundipharma

Indeholder
Palladon® er et stærkt smertestillende middel.Bemærk: der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - særligt hos ældre. Læs mere.

Virksomme stoffer
Hydromorphon

Anvendelse

Palladon® anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Depotkapsler er ikke egnede til behandling af akutte smerter, men bruges ved kroniske smerter.


Doseringsforslag

Findes som kapsler, depotkapsler og injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden.

Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.Kapsler

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1,3 mg hver 4. time. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Kapslerne kan synkes hele.
 • Kapslerne kan åbnes. Indholdet drysses på fx yoghurt umiddelbart før indtagelse.Depotkapsler

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 4 mg hver 12. time. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Depotkapslerne bør synkes hele.
 • Depotkapslerne kan evt. åbnes. Indholdet drysses på fx yoghurt umiddelbart før indtagelse.
 • Depotkapsler og kapselindholdikke tygges eller knuses.Injektionsvæske

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1-2 mg under huden eller 1-1,5 mg i en blodåre hver 3.-4. time.
 • Dosis ved infusion er individuel.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kraftesløshed
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed
Almindelige (1-10%)
Feber, Kulderystelser, Nedsat appetit, Vægttab
Diarré, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Forhøjet blodtryk, Hurtig puls, Lavt blodtryk, Åndenød
Væskemangel
Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsmerter
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Mareridt, Nervøsitet, Rastløshed, Rysten, Sløvhed, Søvnløshed, Talebesvær, Ændring i hudens følesans
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Manglende vandladning, Smertefuld vandladning, Vandladningsbesvær
Synsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Nedsat vejrtrækning
Koordinationsbesvær, Opstemthed
Seksuelle forstyrrelser
Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Langsom puls
Uro og rastløshed

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Hydromorphon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Virkningen varer 3-4 timer (kapsler og injektionsvæske) og og ca. 12 timer (depotkapsler).
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 15 timer.


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 2,6 mg hydromorphonhydrochlorid.

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 24 mg hydromorphonhydrochlorid.

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg eller 50 mg hydromorphonhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Palladon®s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Palladon®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Palladon® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Andre morfinlignende præparater (stærke smertestillende midler) kan nedsætte virkningen af Palladon® og udløse abstinenssymptomer.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler2,6 mg
Pris i kr. Udgået 02-12-2019
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde depotkapsler4 mg
Pris i kr. Udgået 24-02-2020
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde depotkapsler8 mg
Pris i kr. Udgået 02-12-2019
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde depotkapsler16 mg
Pris i kr. Udgået 24-02-2020
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke hårde depotkapsler24 mg
Pris i kr. Udgået 09-03-2020
Pakning 5 x 1 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke injektions- og infusionsvæske, opl.20 mg/ml
Pris i kr. 796,50
Pakning 5 x 1 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke injektions- og infusionsvæske, opl.50 mg/ml
Pris i kr. 1.982,90

Farvestoffer
Erythrosin (E127)
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI