Annonce

Parlodel®


Producent: Parallelimport

Indeholder
Parlodel® er et middel mod Parkinsons sygdom og visse sygdomme i hypofysen.

Virksomme stoffer
Bromocriptin

Anvendelse

Parlodel® anvendes ved Parkinsons sygdom og ved visse former for barnløshed. Desuden anvendes midlet ved hypofysetumorer, som producerer for meget væksthormon eller prolaktin. Endelig anvendes midlet til at hæmme mælkeproduktionen, når amning skal ophøre.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Bemærk: Dosis bør indtages sammen med et måltid for at mindske tendensen til kvalme.Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Forstoppelse, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk, Tilstoppet næse
Hovedpine, Sløvhed, Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Benkramper, Forvirring, Hallucinationer, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed
Hårtab
Sjældne (0,01-0,1%)
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter
Arvæv i lungerne, Betændelse i hjertets hinder, Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls, Væskeophobning i fx arme og ben, Væskeophobning i hjertesækken, Væskesamling i lungehinderne, Åndenød
Depression, Søvnighed, Ændring i hudens følesans
Synsforstyrrelser, Tinnitus
Meget sjældne (under 0,01%)
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Pludselig søvnanfald
Ikke kendt
Dopaminafhængighed*

* Parkinsonmedicin kan for nogle mennesker være vanedannende, og der kan opstå en stærk trang til at tage mere medicin, end man har fået ordineret af lægen - også selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Denne afhængighed forekommer dog relativt sjældent.

Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (dopaminagonister), har vist tegn på ludomani og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.


Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes

 • ved ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • ved alvorlige hjerte-karsygdomme
 • hvis du lider af alvorlig psykisk sygdom (især psykoser og svære depressioner).

Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan nedsætte mængden af modermælk.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Hvis du har Parkinsons sygdom, skal du udmeldes af donorkorpset.
Virkning
 • Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin. Midlet øger dopamins virkning, så muskelstivhed og rysten ved Parkinsons sygdom mindskes.
 • Midlet hæmmer på ukendt måde dannelsen af væksthormon og prolaktin i hypofysen. Øget dannelse af væksthormon resulterer i sygdommen akromegali, og øget prolaktindannelse kan medføre blødningsforstyrrelser, sterilitet og øget mælkeproduktion.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 8-20 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg (delekærv) bromocriptin (som mesilat).Særlige advarsler
 • Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen.
 • Stor forsigtighed skal udvises, hvis man har eller tidligere har haft mavesår.
 • Desuden skal der udvises forsigtighed ved depression, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme samt ved visse lungesygdomme.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Forsigtighed ved samtidig brug af Parlodel® og erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel) samt visse HIV-midler (proteasehæmmere). 
 • Parlodel® kan nedsætte virkningen af visse antipsykotika.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter2,5 mgParanova Danmark
Pris i kr. 1.298,15Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI