Annonce

Paroxetin "Aristo"

N06AB05

Virksomme stoffer

Anvendelse

Paroxetin "Aristo" er et middel, der anvendes til behandling af depression. SSRI.
Midlet anvendes desuden ved angst for samvær med andre (socialfobi), generaliseret angst, panikangst, stress efter ulykker eller lign. voldsomme hændelser (posttraumatisk stresstilstand (PTSD)) samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)).

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Depression

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (20 mg) i døgnet om morgenen. Dosis kan evt. øges til 2-3 tabletter (40-60 mg) i døgnet.
 • Ældre. Begyndelsesdosis. ½ tablet (10 mg) i døgnet. Døgndosis er højst 2 tabletter (40 mg).

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Voksne. Begyndelsesdosis. 1 tablet (20 mg) i døgnet. Dosis kan evt. øget til 2-3 tabletter (40-60 mg) i døgnet.

Generaliseret angst, posttraumatisk stresstilstand (PTSD) og angst for samvær med andre (socialfobi)
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (20 mg) i døgnet. Dosis kan evt. øges til 2½ tablet (50 mg) i døgnet.

Panikangst
Voksne. Begyndelsesdosis. ½ tablet (10 mg) i døgnet.

Bemærk:

 • Tabletterne tages normalt om morgenen og bør ikke tygges.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Seksuelle forstyrrelser.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Synsforstyrrelser.
Diarré, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning.
Kraftesløshed.
Vægtøgning.
For meget kolesterol i blodet, Nedsat appetit.
Rysten, Svimmelhed, Hovedpine.
Koncentrationsbesvær, Søvnighed, Uro og rastløshed, Søvnløshed, Unormale drømme.
Gaben.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tendens til blødninger.
Ændringer i blodtrykket.
Bivirkninger fra bevægeapparatet.
Forvirring, Hallucinationer.
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.
Småblødninger i hud og slimhinder.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
For lidt natrium i blodet.
Kramper, Ledsmerter.
Motorisk uro.
Angst, Manier, Panikanfald, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Grøn stær.
Blødning i mave-tarmkanalen.
Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner.
Serotoninsyndrom.
Langvarig smertefuld erektion.
Alvorlige hudreaktioner, Overfølsomhed over for sollys.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke kendt.Tinnitus.
Tyktarmsbetændelse.
Blødning efter fødsel.
Aggressivitet, Selvmordstanker eller -adfærd.

* Oftest set hos ældre.

** Øget risiko for blødning efter fødsel er set ved behandling inden for 1 måned før fødslen med SSRI- eller SNRI -midler.

*** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne, visse stærke smertestillende midler og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.
 • Ved angst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Hvis man lider af skizofreni, kan de psykotiske symptomer forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Grøn stær
  • Mani
  • Sygdomme i hjertet
  • Øget tendens til blødning
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet.
 • Ved tegn på mani eller kramper skal behandlingen stoppes.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Risiko for påvirkning af blodsukkeret, hvis man lider af diabetes.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

Nedsat leverfunktion

Dosis i den lave ende af doseringsforslagene anbefales ved dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Virkningen af en række andre midler (bl.a. hjertemidlet metoprolol samt visse midler mod depression og visse midler mod psykoser) kan øges, og visse af kombinationerne bør undgås.
 • Fosamprenavir (middel mod HIV) nedsætter virkningen af Paroxetin "Aristo".
 • Paroxetin "Aristo" kan ændre virkningen af blodfortyndende midler.
 • Paroxetin "Aristo" kan nedsætte virkningen af tamoxifen (middel mod brystkræft) og kombinationen skal undgås.
 • Kombineret med visse smertestillende midler (NSAID) kan risikoen for blødninger øges.
 • Paroxetin "Aristo" skal tages med forsigtighed, hvis man er i behandling med lithium (middel mod manier).
 • Paroxetin "Aristo" må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (bl.a. midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (buprenorphin, tramadol, fentanyl), visse midler mod ADHD (amfetamin) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Paroxetin "Aristo".

Graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Det er kun meget små mængder af lægemidlet, der er i modermælk. Kan derfor formentlig anvendes. Spørg dog altid din læge til råds.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 3-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 10-21 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg (delekærv) paroxetin (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Farve:

Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 20 mg

Andre:

Lactose : filmovertrukne tabletter 20 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 20 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg60 stk. (blister)65,20
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg100 stk. (blister)99,90
(Recept)filmovertrukne tabletter 20 mg250 stk. (blister)184,35

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 20 mg
PrægC, 56
KærvDelekærv
Farvehvid
Mål i mm.5 x 10
filmovertrukne tabletter 20 mg

Revisionsdato

fr. 24. feb. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI