Annonce

PecFent


Producent: Kyowa Kirin

Indeholder
PecFent er et stærkt smertestillende middel.Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - især hos ældre. Læs mere.

Virksomme stoffer
Fentanyl

Anvendelse

PecFent anvendes ved stærke akutte smerter (gennembrudssmerter) hos personer, der i forvejen behandles med morfin eller morfinlignende midler for stærke kroniske smerter.


Doseringsforslag

Findes som næsespray.

Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 100 mikrogram. Det har ingen betydning, hvilket næsebor du vælger. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 30 minutter, kan dosis gentages én gang, og denne dosis bør tages i det modsatte næsebor. Dosis kan evt. gradvis øges op til 400 mikrogram. Der bør gå mindst 4 timer før ny episode med gennembrudssmerter behandles. Ved mere end 2 anfald af gennembrudssmerter i døgnet bør dosis af morfin eller det morfinlignende lægemiddel justeres.
 • Ældre. Forsigtighed tilrådes.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Rødme og varmefølelse, Træthed
Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Irritation i halsen, Irritation i næsen, Næseblod
Hovedpine, Svimmelhed
Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter, Mundbetændelse
Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning
Angst, Bevidsthedstab, Depression, Forvirring, Kramper, Nervøsitet, Opstemthed, Rysten, Sløvhed
Manglende vandladning
 • Der er set tilfælde, hvor der er gået hul i næseskillevæggen efter anvendelse af fentanyl næsespray.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes

 • ved alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng
 • hvis du tidligere er strålebehandlet i ansigtet.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Bør kun anvendes under amning efter aftale med lægen.Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne efter endt behandling.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter 12-15 minutter.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 3-4 timer.


Lægemiddelformer

Næsespray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 100 mikrogram eller 400 mikrogram fentanyl (som citrat).Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker PecFents sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Ved gentagne tilfælde med næseblødning bør anden form end næsespray overvejes.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge PecFents sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion og hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af PecFent
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge PecFents sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af PecFent.

  PecFent kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (medicin mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.
 • Oxymetazolin (middel mod tilstoppet næse) kan nedsætte virkningen af PecFent.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 8 doser
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke næsespray, opløsning100 mikrogram/dosis
Pris i kr. 761,35
Pakning 8 doser
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke næsespray, opløsning400 mikrogram/dosis
Pris i kr. 761,35Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI