Annonce

Pentocur


Producent: Abcur

Indeholder
Pentocur er et bedøvelsesmiddel til indsprøjtning.

Virksomme stoffer
Thiopental

Anvendelse

Pentocur anvendes som kortvarigt bedøvelsesmiddel ved mindre indgreb og som indledning til længerevarende bedøvelser.

Midlet kan desuden anvendes ved behandling af kramper og forhøjet tryk i kraniet.


Doseringsforslag

Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes i en blodåre.Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af formålet med og varigheden af behandlingen.Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertesvigt, Hoste, Lavt blodtryk, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Sammentrækninger i strubemuskulaturen, Snorken
Rysten, Søvnighed
Sjældne (0,01-0,1%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
For lidt kalium i blodet, For meget kalium i blodet
Svimmelhed
Allergiske reaktioner

Efter opvågningen ses opkastning normalt ikke, men der kan forekomme kulderystelser, længerevarende døsighed, forvirring og hukommelsesbesvær.


Bør ikke anvendes
 • Ved svært shock (livstruende tilstand, hvor kroppen ikke kan forsyne cellerne med tilstrækkeligt ilt).
 • Ved blokering af vejrtrækningen.
 • Ved alvorlig akut astma (status asthmaticus).
 • Ved Dystrofia myotonica - en sjælden arvelig sygdom, der bl.a. påvirker musklerne.
 • Ved den sjældne arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige, stærke smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastning.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er muligvis en let øget risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet ved anvendelse i forbindelse med fødslen. Anvendes kun i særlige tilfælde efter lægelig vurdering.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning

Bedøvelsesmiddel uden smertestillende eller refleksdæmpende virkning.Lægemiddelformer

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg eller 1 g thiopentalnatrium.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved en lang række tilstande:
  • Astma
  • Nedsat mængde blodplasma
  • Øget risiko for blokering af vejrtrækningen (fx betændelse i mund, kæbe og hals)
  • Svær blødning
  • Forbrændinger
  • Hjerte-karsygdom
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Dårligt fungerende binyrer
  • Alvorlig afmagring eller vægttab
  • Forhøjet urinstof i blodet.
 • Man bør undlade at køre bil og betjene farlige maskiner i 24 timer efter bedøvelsen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Natriumindhold: 1 g pulver indeholder natrium svarende til 101-113 mg natriumchlorid. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til indholdet af natrium.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Virkningen af ketoconazol (middel mod Cushings syndrom) kan nedsættes af Pentocur.
 • Pentacur øger den blodtrykssænkende effekt af ACE-hæmmere (midler mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt).
 • Pentacurs hæmmende virkning på centralnervesystemet er øget, hvis man er i behandling med benzodiazepiner, midler mod opioidafhængighed eller natriumoxybat (middel til brug ved narkolepsi).
 • Der er risiko for øget hæmning af centralnervesystemet og fald i blodtrykket ved samtidig behandling med visse midler mod psykoser eller depression.
 • Samtidig behandling med esomeprazol (middel mod mavesår) kan ændre virkningen af Pentacur.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 x 0,5 g
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver til injektionsvæske, opl.
Pris i kr. 994,65
Pakning 10 x 1 g
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver til injektionsvæske, opl.
Pris i kr. 1.534,15

Substitution
pulver til injektionsvæske, opl.


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI