Annonce

Petidin "SAD"


Producent: SAD

Indeholder
Petidin "SAD" er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer
Pethidin

Anvendelse

Petidin "SAD" anvendes ved stærke akutte smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel, en blodåre eller under huden.

 • Voksne. Sædvanligvis 75-150 mg.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Børn. 0,5-1 mg pr. kg legemsvægt.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Kvalme, Opkastning
Besvimelsesanfald, Humørsvingninger, Opstemthed, Sløvhed, Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Langsom puls, Nedsat vejrtrækning
Forvirring, Kramper, Rysten, Uro og rastløshed
Sjældne (0,01-0,1%)
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk
Hallucinationer
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Manglende vandladning

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Kan anvendes under graviditet og fødsel under tæt kontrol. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning og langsom puls hos barnet.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Petidin er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Virkningen varer 2-4 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 15-20 timer.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg eller 50 mg pethidinhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Petidin "SAD"s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Petidin "SAD"s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Petidin "SAD" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 injektionsvæske10 mg/ml 2 ml amp Udgået 19-12-2018
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 injektionsvæske50 mg/ml 1 ml amp Udgået 19-12-2018Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI