Annonce

Pifeltro


Producent: MSD

Indeholder
Pifeltro er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere.

Virksomme stoffer
Doravirin

Anvendelse

Pifeltro anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 100 mg 1 gang i døgnet.

Bemærk

 • Tabletterne skal synkes hele med eller uden mad.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 12 timer efter tidspunktet for glemt dosis.
  • Hvis der er gået mere end 12 timer efter tidspunktet for glemt dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 18 år.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Træthed
Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed, Unormale drømme
Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forhøjet blodtryk, Åndenød
Blodmangel
Ledsmerter
Angst, Depression, Forvirring, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Selvmordstanker, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding
Sjældne (0,01-0,1%)
Smerter
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Hallucinationer
Hududslæt med betændte blærer
Akut nyreskade, Nyresten, Påvirkning af nyrerne


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 15 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg doravirin.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Pifeltro må ikke tages sammen med en række lægemidler, som nedsætter virkningen af Pifeltro, fx:
  • Enzalutamid (middel mod kræft)
  • Visse midler mod epilepsi (oxcarbazepin, phenobarbital)
  • Rifampicin (antibiotikum)
  • Naturlægemidler med perikon.
 • Ved samtidig brug af visse lægemidler, fx rifabutin (antibiotikum til fx behandling af tuberkulose), øges dosis af Pifeltro til 100 mg 2 gange i døgnet med ca. 12 timers interval.
 • Under samtidig brug af Pifeltro og fx visse midler mod organafstødning efter transplantation (sirolimus, tacrolimus) vil det være nødvendigt med blodprøvetagning og eventuelt ændret dosis af Pifeltro.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter100 mg
Pris i kr. 5.315,45

Farvestoffer
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI