Annonce

Plaquenil®


Producent: Sanofi

Indeholder
Plaquenil® er et middel mod malaria og gigt.

Virksomme stoffer
Hydroxychloroquin

Anvendelse

Plaquenil® anvendes til:

 • Forebyggelse og behandling af malaria
 • Langtidsbehandling af leddegigt
 • Behandling af sygdomme i bindevævet, fx lupus erythematosus disseminatus (LED) og lupus erythematosus discoides
 • Behandling af hududslæt efter lyspåvirkning
 • Børn med ledbetændelsen Juvenil idiopatisk artritis.

Plaquenil® må kun udleveres på hospital eller på en recept, der er udskrevet af en speciallæge inden for hudsygdomme, børn eller gigt.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Malaria

 • Forebyggende
  • Voksne
   • 400 mg 1 gang om ugen.
   • Forebyggelsen påbegyndes 1 uge før ankomstdagen og fortsætter mindst 4 uger efter afrejsen fra malariaområdet.
 • Behandling
  • Voksne
   • Begyndelsesdosis 1.000 mg. 6 timer senere 400 mg.
   • Derefter 400 mg i døgnet i 2 dage.

Lysudslæt

 • Forebyggende
  • Voksne
   • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 400-800 mg i døgnet.
   • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 200-400 mg i døgnet fra 14 dage før et forventet udbrud.
 • Behandling
  • Voksne
   • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 400-800 mg i døgnet.
   • Vedligeholdelsesdosis. 200-400 mg i døgnet.

Bindevævssygdomme

 • Voksne
  • Sædvanligvis 200-400 mg i døgnet.

Leddegigt

 • Voksne
  • 200-400 mg i døgnet.

Ledbetændelse (Juvenil idiopatisk artritis) og bindevævssygdom

 • Børn med legemsvægt over 31 kg
  • Højst 6,5 mg pr. kg legemsvægt i døgnet sammen med anden behandling.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme, Mavesmerter
Almindelige (1-10%)
Spisevægring
Diarré, Opkastning
Følelsesmæssig ustabilitet, Hovedpine
Hudkløe, Hududslæt
Uskarpt syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Leverpåvirkning
Nerveforstyrrelse, Nervøsitet, Svimmelhed
Hårtab
Dobbeltsyn, Hævelse af hornhinden, Nethindeforandringer, Tinnitus
Ikke kendt
Alvorlig leversvigt
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Påvirkning af ekg, Sygdom i hjertemuskulaturen
Blodmangel, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer
Forværret porfyri(sjælden arvelig stofskiftesygdom), Lavt blodsukker
Muskelsygdom
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Kramper, Lammelse, Nervebetændelse, Psykoser, Selvmordsadfærd
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Overfølsomhed over for sollys
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner
Høretab, Nedbrydning af nethinden, Synspåvirkning
 • Ved de små doser, der anvendes til forebyggelse af malaria, er bivirkninger sjældne og viser sig i form af kvalme og opkastning, hudkløe og lette synsforstyrrelser.
 • Ved langtidsbehandling af leddegigt i høj dosis kan nethinden beskadiges, så synet nedsættes. I disse tilfælde er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos øjenlægen.

Bør ikke anvendes

Plaquenil® bør ikke anvendes ved:

 • Psoriasis
 • Alvorlig hørenedsættelse
 • Sygdom i nethinden
 • Overfølsomhed over for quinin.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Man har kendskab til ca. 800 gravide, som i 1. trimester har været behandlet, uden der er opstået fosterskade. Generelt bør man dog være forsigtig på grund af risiko for øjen- og øreskader. En nødvendig behandling kan fortsætte under graviditeten efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Forebyggelse mod malaria skal fortsætte under amningen. Det er nødvendigt med særskilt forebyggelse til barnet.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 6 til 36 måneders karantæne efter endt behandling. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese, når præparatet anvendes forebyggende.Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.Virkning
 • Virker ved at dræbe malariaparasitter i det stadium, hvor de befinder sig i blodlegemerne.
 • Midlet virker desuden hæmmende på de vævsreaktioner, som ses ved visse bindevævssygdomme, fx kronisk leddegigt.
 • Virkningen ved leddegigt indtræder efter 3-6 måneders behandling.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg hydroxychloroquinsulfat. Særlige advarsler

Plaquenil® skal anvendes med forsigtighed:

 • Visse leversygdomme
 • Alvorlige lidelser i mave-tarmkanalen
 • Alvorlige nervesygdomme
 • Alvorlige blodsygdomme
 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • Påvirkning af ekg eller risiko for påvirkning af ekg
 • Den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis
 • Mangel på glucose-6-fosfat-dehydrogenase (en sjælden arvelig sygdom)
 • Den sjældne arvelige sygdom porfyri
 • Ved behandlingsstart eller senest 3 måneder efter start skal du til undersøges for nethindeforandringer hos en øjenlæge.
 • Ved behandling med store doser bør ophold i direkte sollys undgås, og huden beskyttes evt. yderligere med solcreme med høj beskyttelsesfaktor.
 • Lavt blodsukker.
 • I mange lande med udbredt malaria har malariaparasitten udviklet resistens over for Plaquenil®. Spørg derfor lægen, hvilke midler du bør anvende i det enkelte område.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør evt. nedsættes.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Plaquenil® kan øge virkningen af digoxin (hjertemiddel).
 • Længere tids behandling (mindst 4 uger) med Plaquenil® i større doser før vaccination mod rabies kan nedsætte virkningen af vaccinationen.
 • Lignende virkning må forventes ved vaccination mod tyfus (kun som indsprøjtning).
 • Langtidsbehandling med Plaquenil® og samtidig behandling med tamoxifen (middel mod brystkræft) anbefales ikke.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter200 mg
Pris i kr. 242,35
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter200 mg2care4
Pris i kr. 269,00
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter200 mgOrifarm
Pris i kr. 243,00
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter200 mgParanova Danmark
Pris i kr. Udgået 06-04-2020

Farvestoffer
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI