Annonce

Pradaxa®


Producent: Boehringer Ingelheim

Indeholder
Pradaxa® er et blodfortyndende middel, som anvendes til:Forebyggelse af blodpropper hos patienter, der får indsat kunstigt hofte- eller knæled. Forebyggelse og behandling af blodpropper i de dybe vener (DVT) og i lungerne (LE). Forebyggelse af blodpropper hos specielle grupper af patienter med hjerteflimmer. Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Skal du opereres, skal du måske holde pause med Pradaxa@. Tal med din læge.Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes, da blødningsrisikoen øges. Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug. Læs mere.Pradaxa er et non-vitamin K-antagonist oralt antikoagulantia (NOAK).Læs mere om Blodfortyndende midler.

Virksomme stoffer
Dabigatranetexilat


Doseringsforslag

Findes som kapsler.Voksne

Indsættelse af kunstigt hofte- eller knæled

 • Sædvanligvis 110 mg 1-4 timer efter operationen.
 • Dernæst 220 mg 1 gang i døgnet i
  • 10 dage ved knæoperation
  • 28-35 dage ved hofteoperation.
 • Hos ældre over 75 år og ved dårligt fungerende nyrer bør dosis nedsættes til 75 mg 1-4 timer efter operationen og dernæst 150 mg 1 gang i døgnet.
 • Ved samtidig behandling med amiodaron eller verapamil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser) skal dosis nedsættes til 150 mg 1 gang i døgnet, og midlerne skal tages samtidig med Pradaxa®.
 • Ved samtidig behandling med verapamil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser) og dårligt fungerende nyrer skal dosis muligvis nedsættes til 75 mg 1 gang i døgnet.
 • Hvis du glemmer en dosis, skal du fortsætte behandlingen som planlagt. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.Behandling og forebyggelse af DVT og LE samt

Hjerterytmeforstyrrelser

 • Sædvanligvis 150 mg 2 gange i døgnet.
 • Hos ældre over 80 år nedsættes dosis til 110 mg 2 gange i døgnet.
 • Nedsættelse af dosis bør også overvejes hos 75-80-årige patienter med øget risiko for blødning og patienter med øget risiko for blødning og dårligt fungerende nyrer.
 • Ved samtidig behandling med verapamil (middel mod hjerterytmeforstyrrelser) skal dosis nedsættes til 110 mg 2 gange i døgnet.
 • En glemt dosis kan tages op til 6 timer før næste doseringstidspunkt. Fra 6 timer før næste planlagte dosis skal den glemte dosis ikke tages.
 • Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for glemte doser.

Bemærk

 • Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes.
 • Hvis kapslerne tygges eller åbnes, og indholdet tages i vand eller på mad, er der øget risiko for blødninger.
 • Kapslerne kan tages uafhængigt af måltid.
 • Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-50 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Tendens til blødninger
Almindelige (1-10%)
Blødning fra endetarmen, Blødning i mave-tarmkanalen, Diarré, Kvalme, Mavesmerter
Næseblod
Blodmangel
Småblødninger i hud og slimhinder
Blod i urinen
Ikke almindelige (0,1-1%)
Leverpåvirkning, Mavesår
Hjerneblødning
Blodansamling, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Sårhelingsproblemer
Allergiske reaktioner
Sjældne (0,01-0,1%)
Ophostning af blod
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt
Muskelsammentrækninger i luftrørene

I sjældne tilfælde er der set alvorlig eller svær blødning, der kan have invaliderende, livstruende eller dødelig udgang.


Bør ikke anvendes

Pradaxa® bør ikke anvendes:

 • ved meget dårligt fungerende nyrer 
 • ved meget dårligt fungerende lever
 • ved aktiv blødning
 • ved risiko for blødning, fx efter et slag 
 • hvis du har kunstige hjerteklapper.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker ved at hæmme trombin, som normalt findes i blodet. Trombin er nødvendig for, at blodet kan størkne.
 • Halveringstid (T½) er 11-17 timer.


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 75 mg, 110 mg eller 150 mg dabigatranetexilat (som mesilat).Særlige advarsler
 • Før behandling og i løbet af behandlingen skal din nyrefunktion undersøges.
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer.
 • Forsigtighed ved øget tendens til blødning
 • Forsigtighed ved samtidig behandling for spiserørskatar eller betændelse i mavens slimhinde.
 • Forsigtighed ved alder > 75 år og vægt mindre end 50 kg.
 • Behandling med Pradaxa® skal ophøre 1-2 døgn før kirurgiske indgreb.
 • Husk at fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Pradaxa®.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes, da blødningsrisikoen øges.

Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug. Ved forkert brug, er set eksempler på blødning, der har medført død.

Læs mere om fejl med Pradaxa® på pro.medicin.dk under "Typiske alvorlige fejl".Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Pradaxa® må ikke tages samtidig med svampemidler (itraconazol, ketoconazol), dronedaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser) og ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantationer) samt visse andre blodfortyndende midler.
 • Samtidig behandling med blodfortyndende og blodpladehæmmende midler (fx acetylsalicylsyre, clopidogrel, ticagrelor og visse NSAID) kan øge risikoen for blødning.
 • Samtidig behandling med midler mod depression (SSRI og SNRI) kan øge risikoen for blødning.
 • Samtidig behandling med rifampicin (antibiotikum), naturlægemidler, som indeholder perikon og midler mod epilepsi (carbamazepin og phenytoin) kan muligvis nedsætte virkningen af Pradraxa®.
 • Samtidig behandling med clarithromycin (antibiotikum), amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), tacrolimus (middel mod afstødning af organer) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) forstærker virkningen af Pradraxa®.
 • Samtidig behandling med posaconazol (svampemiddel) og proteaseinhibitorer, fx ritonavir (middel mod HIV), er ikke undersøgt og anbefales derfor ikke.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted hårde kapsler75 mg 60 stk. (blister) (Orifarm) 763,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted hårde kapsler75 mg 60 stk. (blister) 763,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted hårde kapsler75 mg 60 stk. (blister) (Paranova) Udgået 15-07-2019
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted hårde kapsler110 mg 60 stk. (blister) 763,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted hårde kapsler110 mg 180 stk. (3 x 60) (blister) 2.256,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted hårde kapsler150 mg 60 stk. (Orifarm) 775,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted hårde kapsler150 mg 60 stk. (blister) 763,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted hårde kapsler150 mg 60 stk. (blister) (Orifarm) 775,00
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted hårde kapsler150 mg 180 stk. (3 x 60) (blister) 2.256,00

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI