Annonce

Pradaxa®

B01AE07

Pradaxa® er et blodfortyndende middel, som anvendes til:

 • Forebyggelse af blodpropper hos patienter, der får indsat kunstigt hofte- eller knæled.
 • Forebyggelse og behandling af blodpropper i de dybe vener (DVT) og i lungerne (LE).
 • Forebyggelse af blodpropper hos specielle grupper af patienter med hjerteflimmer/-flagren.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Skal du opereres, skal du måske holde pause med Pradaxa@. Tal med din læge.
Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes, da blødningsrisikoen øges. Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug. Læs mere.

Pradaxa er et direkte oralt antikoagulantia (DOAK).

Læs mere om Blodfortyndende midler.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Doseringsforslag

Findes som kapsler.


Voksne

Indsættelse af kunstigt hofte- eller knæled

 • Sædvanligvis 110 mg 1-4 timer efter operationen.
 • Dernæst 220 mg 1 gang i døgnet i
  • 10 dage ved knæoperation
  • 28-35 dage ved hofteoperation.
 • Hos ældre over 75 år og ved dårligt fungerende nyrer bør dosis nedsættes til 75 mg 1-4 timer efter operationen og dernæst 150 mg 1 gang i døgnet.
 • Ved samtidig behandling med amiodaron eller verapamil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser) skal dosis nedsættes til 150 mg 1 gang i døgnet, og midlerne skal tages samtidig med Pradaxa®.
 • Ved samtidig behandling med verapamil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser) og dårligt fungerende nyrer skal dosis muligvis nedsættes til 75 mg 1 gang i døgnet.

Glemt dosis

 • Hvis du glemmer en dosis, skal du fortsætte behandlingen som planlagt.
 • Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


Behandling og forebyggelse af DVT og LE samt

Hjerterytmeforstyrrelser

 • Sædvanligvis 150 mg 2 gange i døgnet.
 • Hos ældre over 80 år nedsættes dosis til 110 mg 2 gange i døgnet.
 • Nedsættelse af dosis bør også overvejes hos 75-80-årige patienter med øget risiko for blødning og patienter med øget risiko for blødning og dårligt fungerende nyrer.
 • Ved samtidig behandling med verapamil (middel mod hjerterytmeforstyrrelser) skal dosis nedsættes til 110 mg 2 gange i døgnet.

Børn og unge 8 - 17 år

Behandling og forebyggelse af blodpropper.

 • Dosis afhænger af barnets alder og vægt.
 • Barnet skal kunne synke kapslerne hele.

Glemt dosis

 • En glemt dosis kan tages op til 6 timer før næste doseringstidspunkt.
 • Fra 6 timer før næste planlagte dosis skal den glemte dosis ikke tages.
 • Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for glemte doser.

Bemærk:

 • Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes.
 • Hvis kapslerne tygges eller åbnes, og indholdet tages i vand eller på mad, er der øget risiko for blødninger.
 • Kapslerne kan tages uafhængigt af måltid.
 • Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug.
 • Der er begrænset erfaring vedr. børn under 8 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-50 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tendens til blødninger.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Blødning fra endetarmen, Blødning i mave-tarmkanalen, Diarré, Kvalme, Mavesmerter.
Blod i urinen.
Næseblod.
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Mavesår.
Sårhelingsproblemer.
Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner.
Blodansamling, Hjerneblødning.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Ophostning af blod.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt.Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Muskelsammentrækninger i luftrørene.

I sjældne tilfælde er der set alvorlig eller svær blødning, der kan have invaliderende, livstruende eller dødelig udgang.

Bør ikke anvendes

Pradaxa® bør ikke anvendes:

 • ved aktiv blødning
 • ved risiko for blødning, fx efter et slag
 • hvis du har kunstige hjerteklapper.

Særlige advarsler

 • Før behandling og i løbet af behandlingen skal din nyrefunktion undersøges.
 • Forsigtighed ved øget tendens til blødning
 • Forsigtighed ved samtidig behandling for spiserørskatar eller betændelse i mavens slimhinde.
 • Forsigtighed ved alder > 75 år og voksne med vægt mindre end 50 kg.
 • Behandling med Pradaxa® skal ophøre 1-2 døgn før kirurgiske indgreb.
 • Hvis du har en sygdom kaldet antifosfolipidsyndrom, som er en forstyrrelse i dit immunsystem, skal lægen først vurdere, om du må behandles med Pradaxa®.
 • Husk at fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Pradaxa®.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes, da blødningsrisikoen øges.

Kapslerne skal blive i den originale pakning indtil brug. Ved forkert brug, er set eksempler på blødning, der har medført død.

Nedsat leverfunktion

Midlet må ikke anvendes ved visse leversygdomme, fx leversygdomme med risiko for blødning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Pradaxa® må ikke tages samtidig med svampemidler (itraconazol, ketoconazol), dronedaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantationer) og kombinationen glecaprevir/pibrentasvir (middel mod HIV) samt visse andre blodfortyndende midler.
 • Samtidig behandling med blodfortyndende og blodpladehæmmende midler (fx acetylsalicylsyre, clopidogrel, ticagrelor og visse NSAID) kan øge risikoen for blødning.
 • Samtidig behandling med midler mod depression (SSRI og SNRI) kan muligvis øge risikoen for blødning.
 • Samtidig behandling med rifampicin (antibiotikum), naturlægemidler, som indeholder perikon og midler mod epilepsi (carbamazepin og phenytoin) kan muligvis nedsætte virkningen af Pradraxa®.
 • Samtidig behandling med clarithromycin (antibiotikum), amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), tacrolimus (middel mod afstødning af organer) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) forstærker virkningen af Pradraxa®.
 • Samtidig behandling med posaconazol (svampemiddel) og proteaseinhibitorer, fx ritonavir (middel mod HIV), er ikke undersøgt og anbefales derfor ikke.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme trombin, som normalt findes i blodet. Trombin er nødvendig for, at blodet kan størkne.
 • Halveringstid () er 11-17 timer.

Håndtering og holdbarhed

 • Kapslerne skal synkes hele, de må ikke tygges eller åbnes.
 • Hvis kapslerne tygges eller åbnes, og indholdet tages i vand eller på mad, er der øget risiko for blødninger.
 • Kapslerne kan tages uafhængigt af måltid.

Holdbarhed

 • Pradaxa® kapsler skal opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.
 • De må først tages ud af blisterarket eller plastbeholderen lige inden brug.
 • De må IKKE dosisdispenseres.
 • Når plastbeholderen er åbnet, skal kapslerne anvendes inden for 4 måneder.
 • Til Pradaxa® i blisterpakninger findes en speciel doseringsæske, hvor kapslerne forbliver i blisterarket. Denne kan rekvireres uden betaling på apoteket eller hos firmaet Boehringer Ingelheim.

Glemt dosis

Indsættelse af kunstig hofte eller knæled:

 • Hvis du glemmer en dosis, skal du fortsætte behandlingen som planlagt.
 • Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Behandling og forebyggelse af DVT og LE samt hjerteflimmer:

 • En glemt dosis kan tages op til 6 timer før næste doseringstidspunkt.
 • Fra 6 timer før næste planlagte dosis skal den glemte dosis ikke tages.
 • Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for glemte doser.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 75 mg, 110 mg eller 150 mg dabigatranetexilat (som mesilat).

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 75 mg, hårde kapsler 110 mg, hårde kapsler 150 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 75 mg, hårde kapsler 110 mg, hårde kapsler 150 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 75 mg, hårde kapsler 110 mg, hårde kapsler 150 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)hårde kapsler 75 mg60 stk. (blister) (Orifarm)Udgået 17-05-2021
(Recept)hårde kapsler 75 mg60 stk. (blister)740,00
(Recept)hårde kapsler 75 mg60 stk. (blister) (2care4)748,00
(Recept)hårde kapsler 110 mg60 stk. (Paranova)739,10
(Recept)hårde kapsler 110 mg60 stk. (blister)587,25
(Recept)hårde kapsler 110 mg60 stk. (blister) (2care4)700,10
(Recept)hårde kapsler 110 mg60 stk. (2care4)709,50
(Recept)hårde kapsler 110 mg60 stk. (blister) (Orifarm)609,00
(Recept)hårde kapsler 110 mg60 stk. (blister) (Abacus)678,25
(Recept)hårde kapsler 110 mg180 stk. (blister) (Paranova)1.876,95
(Recept)hårde kapsler 110 mg180 stk. (3 x 60) (blister)1.820,00
(Recept)hårde kapsler 110 mg180 stk.(3x60)(blister)(Abacus1.972,55
(Recept)hårde kapsler 110 mg180 stk. (blister) (Orifarm)Udgået 06-09-2021
(Recept)hårde kapsler 150 mg60 stk. (Orifarm)619,00
(Recept)hårde kapsler 150 mg60 stk. (blister)610,20
(Recept)hårde kapsler 150 mg60 stk. (Paranova)713,55
(Recept)hårde kapsler 150 mg60 stk. (blister) (Orifarm)619,00
(Recept)hårde kapsler 150 mg180 stk. (blister) (Abacus)2.078,70
(Recept)hårde kapsler 150 mg180 stk. (blister) (Orifarm)1.939,00
(Recept)hårde kapsler 150 mg180 stk. (blister) (Paranova)1.937,50
(Recept)hårde kapsler 150 mg180 stk. (3 x 60) (blister)1.850,00

Substitution

Foto og identifikation

hårde kapsler 75 mg
PrægR75,
KærvIkke relevant
Farvehvid
Mål i mm.6 x 18
hårde kapsler 75 mg
hårde kapsler 110 mg
PrægR110,
KærvIkke relevant
Farvelyseblå
Mål i mm.6,2 x 18,7
hårde kapsler 110 mg
hårde kapsler 150 mg
PrægR150,
KærvIkke relevant
Farvelyseblå, hvid
Mål i mm.7,3 x 21,4
hårde kapsler 150 mg

Revisionsdato

fr. 22. jan. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 18. oktober 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI