Annonce

Pramipexole "Orion"


Producent: Orion Pharma

Indeholder
Pramipexole "Orion" er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer
Pramipexol

Anvendelse

Pramipexole "Orion" anvendes ved Parkinsons sygdom. Midlet kan anvendes alene eller sammen med levodopa (et andet middel mod Parkinsons sygdom).


Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. 0,26 mg 1 gang i døgnet i 1. uge, derefter 0,52 mg 1 gang i døgnet i 2. uge og endelig 1,05 mg 1 gang i døgnet i 3. uge.
 • Derefter kan dosis forøges med 0,52 mg om ugen afhængig af virkningen til højst 3,15 mg 1 gang i døgnet.

Bemærk:

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Begrænset erfaring vedr. behandling af børn og unge under 18 år.
 • Nedtrapning bør foregå langsomt på grund af risikoen for abstinenssymptomer.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Ufrivillige rykkende bevægelser
Svimmelhed
Døsighed
Kvalme
Almindelige (1-10%)
Adfærdsforstyrrelse, Forvirring, Hallucinationer, Impulskontrolforstyrrelser*, Rastløshed, Søvnløshed, Tvangshandlinger, Øget seksualdrift*
Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Synsforstyrrelser(bl.a. nedsat syn, dobbeltsyn, sløret syn)
Hovedpine, Unormale drømme
Nedsat appetit
Forstoppelse, Opkastning
Træthed
Vægttab
Øget sexlyst*
Ikke almindelige (0,1-1%)
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Psykoser**, Spillelidenskab*, Søvnighed
Lungebetændelse, Åndenød
Hjertesvigt**
Hukommelsesbesvær, Pludselig søvnanfald
Overfølsomhed
Overspisning
Besvimelsesanfald
Sjældne (0,01-0,1%)
Manier
Ikke kendt
Abstinenser i forbindelse med nedtrapning, Forværrede og tilbagevendende symptomer****
Dopaminafhængighed***
Ufrivillige langsomme bevægelser*

* Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (dopaminagonister), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

** Disse bivirkninger er observeret efter markedsføring, og hyppigheden kan derfor være mindre præcis.

*** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.

**** Forværring af Restless Legs Syndrome, hvor symptomerne enten begynder tidligere på dagen end forventet, med øget intensitet eller med spredning til kropsdele, der ikke tidligere var påvirket. Symptomerne kan også vende tilbage tidligt på morgenen. I de tilfælde må lægen nedsætte dosis, pausere eller stoppe behandlingen.Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
 • Pramipexol øger dopamins virkning, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 8-12 timer.


Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 2,1 mg 2,62 mg eller 3,15 mg pramipexol (som dihydrochlorid).Særlige advarsler
 • Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen.
 • Desuden skal der udvises forsigtighed ved psykisk sygdom, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme samt ved visse lungesygdomme.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig. Det kan bl.a. være i form af overdrevne vane- og impulshandlinger og manisk adfærd (som fx sygelig spilletrang, overdreven spisning, ekstrem brug af penge eller unormal stor sexlyst). Dosis bør i disse tilfælde nedsættes og/eller behandlingen gradvist ophøre.
 • Desuden ses risiko for hallucinationer, især hos ældre.
 • Bør ikke anvendes til børn med Tourettes syndrom.
 • Du bør kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af mani og delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk.
 • Kontakt lægen, hvis du oplever synsforstyrrelser.
 • Nedtrapning med dopaminagonister skal foregå langsomt. Hurtig nedtrapning kan medføre symptomer som angst, depression, træthed, svedtendens og smerter, som kan være svære. Det kan være nødvendigt at øge Sifrol-dosis midlertidigt, hvis symptomerne er vedvarende.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler mod psykoser samt metoclopramid (middel mod kvalme) kan nedsætte virkningen af Pramipexole "Orion".
 • Hvis du samtidig får amantadin eller levodopa (midler mod Parkinsons sygdom), zidovudin (aids-medicin), cisplatin (middel mod kræft) eller quinin (middel mod natlige lægkramper), skal din dosis af Pramipexole "Orion" muligvis sættes ned.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter0,26 mg
Pris i kr. 176,00
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter0,52 mg
Pris i kr. 196,20
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter1,05 mg
Pris i kr. 360,75
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter2,1 mg
Pris i kr. 155,75
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter2,62 mg
Pris i kr. 215,10
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter3,15 mg
Pris i kr. 445,75

Substitution
depottabletter 0,26 mg
depottabletter 0,52 mg
depottabletter 1,05 mg
depottabletter 2,1 mg
depottabletter 2,62 mg
depottabletter 3,15 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI