Annonce

Pregabalin "Sandoz"


Producent: Sandoz

Indeholder
Pregabalin "Sandoz" er et middel mod epilepsi, angsttilstande og nervesmerter.

Virksomme stoffer
Pregabalin

Anvendelse

Pregabalin "Sandoz" anvendes

 • sammen med andre epilepsimidler for at forebygge epileptiske anfald
 • ved ansigtssmerter/trigeminusneuralgi og andre nervesmerter
 • til behandling af angsttilstande.

Doseringsforslag

Findes som kapsler.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 150 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser.

  Dosis kan øges trinvis over 2 uger til vedligeholdelsesdosis: højst 600 mg i døgnet.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed
Almindelige (1-10%)
Træthed, Vægtøgning, Øget appetit
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning, Oppustethed
Forkølelsessymptomer, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ledsmerter, Muskelkramper, Rygsmerter, Smerter i arme og ben
Balanceforstyrrelser, Besvær med at styre arme og ben, Faldtendens, Forvirring, Følelse af beruselse, Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Irritabilitet, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Nedsat følesans, Opstemthed, Rysten, Søvnlignende sløvhedstilstand, Søvnløshed, Talebesvær, Ændring i hudens følesans
Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer
Dobbeltsyn, Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forhøjet blodtryk, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertesvigt, Lavt blodtryk, Åndenød
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker
Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Bevidsthedstab, Depression, Hallucinationer, Humørsvingninger, Muskeluro, Personlighedsforstyrrelser, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Sløvhed, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed, Øget følesans
Udslæt med fortykkelse af huden
Allergiske reaktioner
Seksuelle forstyrrelser, Ufrivillig vandladning
Synsforstyrrelser, Synstab, Ufrivillige øjenbevægelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Hævelse af tungen, Væskeansamling i bughulen
Påvirkning af ekg, Væske i lungerne
Udvikling af bryster hos mænd
Nedbrydning af muskelvæv
Kramper, Langsomme bevægelser
Alvorlig hudreaktion
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Manglende vandladning, Nedsat urinproduktion, Nyresvigt, Udebleven menstruation
Meget sjældne (under 0,01%)
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse
 • Kramper kan forekomme under behandlingen eller umiddelbart efter, at behandlingen er afsluttet.
 • Der er set tilfælde med misbrug af Pregabalin "Sandoz".


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke hjernens signalfunktion, så informationen imellem nervecellerne i hjernen normaliseres. Herved nedsættes hyppigheden af anfald.
 • Ved ansigtssmerter og andre nervesmerter virker midlet stabiliserende på nerven.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 6 timer.


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg eller 300 mg pregabalin.Særlige advarsler
 • Skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende hjerte.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.
 • Forsigtighed hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed over for andre epilepsimidler som gabapentin og vigabatrin.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Pregabalin "Sandoz" kan forstærke den sløvende virkning af lorazepam (beroligende).
 • Samtidig brug af opioider (stærke smertestillende midler) øger risikoen for alvorlige bivirkninger, og koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af Pregabalin "Sandoz" og opioider.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 70 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler25 mg
Pris i kr. 91,00
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler75 mg
Pris i kr. 57,30
Pakning 70 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler75 mg
Pris i kr. 71,45
Pakning 70 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler150 mg
Pris i kr. 54,60
Pakning 70 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler225 mg
Pris i kr. 94,80
Pakning 70 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler300 mg
Pris i kr. 60,00

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
hårde kapsler 25 mg
hårde kapsler 75 mg
hårde kapsler 150 mg
hårde kapsler 225 mg
hårde kapsler 300 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI