Annonce

Primidon "Orifarm"


Producent: Orifarm Generics

Indeholder
Primidon "Orifarm" er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Primidon

Anvendelse

Primidon "Orifarm" anvendes for at forebygge forskellige former for epileptiske anfald, fx ved primært generaliserede krampeanfald.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

 • Voksne
  • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 125 mg i døgnet i 3 dage, derefter øges dosis langsomt.
  • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 750-1.500 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser.
 • Børn. 12-25 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Besvær med at styre arme og ben, Sløvhed
Synsforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser
Døsighed
Kvalme
Ikke almindelige (0,1-1%)
Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1%)
Alvorlig bindevævssygdom, Knogleskørhed, Ledsmerter
Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Alvorlig hudreaktion
Personlighedsforstyrrelser(herunder psykose)
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
 • Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, knogleskørhed og knoglebrud. Af denne grund anbefales D-vitamintilskud, fx i form af en multivitamintablet.
 • Afhængighed kan opstå efter længere tids brug.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • den sjældne arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastninger.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en øget risiko for misdannelser anvendelse til gravide. Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme produktionen af signalstoffet noradrenalin i hjernen.
 • Primidon omdannes i kroppen delvist til phenobarbital.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 8 timer (primidon) og ca. 4 døgn (phenobarbital).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg (delekærv) eller 250 mg (delekærv) primidon.Særlige advarsler
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lunger.
 • Alkohol forstærker midlets søvndyssende virkning.
 • Primidon "Orifarm" kan ved langvarig brug medføre mangel på D-vitamin.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) og blodfortyndende midler (dicoumarol og warfarin) kan øge virkningen af Primidon "Orifarm".
 • Stærktvirkende smertestillende midler øger Primidon "Orifarm"´s åndedrætshæmmende virkning.
 • Primidon "Orifarm" nedsætter virkningen af androgener (hormon), antibiotika (metronidazol), felodipin (middel mod forhøjet blodtryk), binyrebarkhormon, blodfortyndende midler, sulfonylurinstoffer (tabletter mod diabetes), theofyllin (astmamiddel), tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Primidon "Orifarm" kan ved langvarig brug nedsætte virkningen af svangerskabsforebyggende midler med hormon, fx p-piller.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter50 mgOrifarm Generics
Pris i kr. 345,00
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter250 mgOrifarm Generics
Pris i kr. 810,00Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI