Annonce

Pro-Epanutin


Producent: Pfizer

Indeholder
Pro-Epanutin er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Fosphenytoin

Anvendelse
 • Pro-Epanutin anvendes til forebyggelse og behandling af forskellige former for epileptiske anfald, fx vedvarende kramper (status epilepticus).
 • Anvendes desuden i de tilfælde, hvor indtagelse af phenytoin tabletter ikke er mulig.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske/koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en muskel eller en blodåre.

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Ufrivillige øjenbevægelser
Svimmelhed
Hudkløe
Almindelige (1-10%)
Besvær med at styre arme og ben, Bevidsthedstab, Hovedpine, Koordinationsbesvær, Rysten, Ændring i hudens følesans
Opstemthed, Søvnighed, Talebesvær
Afslapning af karrenes muskler, Lavt blodtryk
Småblødninger i hud og slimhinder
Sløret syn, Synsforstyrrelser
Tinnitus
Kraftesløshed, Kuldegysninger
Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Dobbeltsyn
Alvorlig hudreaktion
Hjertestop
Nedsat følesans
Høretab
Forvirring, Nervøsitet, Tankeforstyrrelser
Muskelkramper, Muskelsvaghed
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Ikke kendt
Betændelse i lymfekirtler, Blodmangel, Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhedssyndrom
Alvorlig påvirkning af hjertet, Forværret hjertesvigt, Hjerterytmeforstyrrelser
Alvorlig bindevævssygdom, Ledbetændelse
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Nervebetændelse fx på arme og ben, Ufrivillige rykkende bevægelser
Vækst af tandkødet
Leverbetændelse, Leverskade
Forhøjet blodsukker
Betændelsestilstand i nyren
Skæv penis
Betændelseslignende reaktion i lungerne
Spiseforstyrrelser
 • Selv ved sædvanlige doser optræder ofte en diskret, snigende påvirkning af de kognitive funktioner i form af øget træthed, nedsat koncentrationsevne og hukommelsesbesvær.
 • Langtidsbehandling med phenytoin er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, knogleskørhed og knoglebrud. Af denne grund anbefales D-vitamintilskud, fx i form af en multivitamintablet.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved den sjældne arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastning.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en øget risiko for misdannelser. Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Fosphenytoin omdannes til phenytoin, som virker ved at hæmme overførslen af nerveimpulser i hjernen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 21 timer (phenytoin).


Lægemiddelformer

Injektionsvæske/koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 75 mg fosphenytoindinatrium (svarende til 50 mg phenytoinnatrium, benævnt 50 mg PÆ (phenytoinnatriumækvivalenter)).Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser), antibiotika (miconazol, sulfamethizol, sulfamethoxazol+trimethoprim og trimethoprim), midler mod mavesår (omeprazol), disulfiram (Antabus®), fluoxetin (middel mod depression), fluoruracil (kræftmiddel), isoniazid (tuberkulosemiddel) og fenylbutazon (middel mod urinsyregigt) øger virkningen af Pro-Epanutin.
 • Visse kræftmidler (cisplatin og doxorubicin) nedsætter virkningen af Pro-Epanutin.
 • Pro-Epanutin nedsætter virkningen af visse epilepsimidler (carbamazepin, ethosuximid og valproat), ciclosporin (middel ved organtransplantation), felodipin (middel mod forhøjet blodtryk), itraconazol (svampemiddel), quetiapin (middel mod psykoser), theophyllin (astmamiddel), hydrocortison (binyrebarkhormon), furosemid (vanddrivende), folsyre (B-vitamin) og svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.
 • Pro-Epanutin og warfarin (blodfortyndende) kan ændre hinandens virkninger og bør ikke anvendes samtidig.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 htgl. a 10 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske/konc. til infusionsvæske75 mg/ml
Pris i kr. 6.376,80Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI