Annonce

Procoralan


Producent: Servier Danmark

Indeholder
Procoralan er et middel mod hjertekrampe og hjertesvigt.

Virksomme stoffer
Ivabradin

Anvendelse

Procoralan anvendes til:

 • behandling af hjertesvigt
 • til forebyggelse af hjertekrampe (angina pectoris) hos patienter med kronisk stabil hjertekrampe og normal puls, og som ikke kan tåle beta-blokkere.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg 2 gange i døgnet i forbindelse med et måltid.
 • Dosis kan øges til vedligeholdelsesdosis på 7,5 mg 2 gange i døgnet.
 • Ved lav hvilepuls nedsættes dosis til 2,5 mg 2 gange i døgnet.
 • Hos ældre over 75 år er begyndelsesdosis 2,5 mg 2 gange i døgnet.

Bemærk: Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Lysfænomener
Almindelige (1-10%)
Ekstra hjerteslag, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre(grad I), Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls
Ændringer i blodtrykket
Sløret syn
Svimmelhed
Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Dobbeltsyn, Synstab
Åndenød
Forhøjet urinsyre i blodet, Påvirkning af ekg
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk
Muskelkramper

Lysfænomener ses som forbigående lysglimt i en del af synsfeltet og optræder inden for de første behandlingsmåneder. De forsvinder ofte spontant trods fortsat behandling.


Bør ikke anvendes

Midler bør ikke anvendes ved:

 • hvilepuls på under 70 slag/minut før behandlingen
 • ustabil hjertekrampe (angina pectoris)
 • akut hjertesvigt
 • behandling med pacemaker
 • meget lavt blodtryk
 • andre alvorlige hjertelidelser.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at nedsætte hjertefrekvensen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 2 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg (delekærv) eller 7,5 mg ivabradin (som hydrochlorid).Særlige advarsler

Procoralan skal anvendes med forsigtighed ved:

 • lavt blodtryk
 • pigmentforandringer i nethinden.

Større mængder grapefrugtjuice bør undgås, da det kan øge virkningen af Procoralan.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Antibiotika (azithromycin og erythromycin), calciumblokkere (diltiazim og verapamil) og itraconazol (svampemiddel) øger virkningen af Procoralan, og kombinationen skal undgås.
 • Ved samtidig behandling med fluconazol (svampemiddel) skal dosis af Procoralan nedsættes.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og phenytoin (epilepsimiddel) kan nedsætte virkningen af Procoralan.
 • Procoralan må ikke tages sammen med visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron, sotalol) og visse midler mod psykoser (pimozid og ziprasidon).
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Procoralan og må ikke tages sammen med Procoralan.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg
Pris i kr. 415,40
Pakning 112 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5 mg
Pris i kr. 446,15
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter7,5 mg
Pris i kr. 415,40
Pakning 112 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter7,5 mg
Pris i kr. 446,15

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 5 mg
filmovertrukne tabletter 7,5 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI