Annonce

Provera® 100 mg og 250 mg


Producent: Pfizer

Indeholder
Provera® er et gestagen-præparat.

Virksomme stoffer
Medroxyprogesteronacetat

Anvendelse
 • Midlet bruges til visse former for kræft.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

 • Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Træthed, Vægtændring, Øget appetit
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Væskeophobning i kroppen
Hovedpine, Rysten, Svimmelhed, Søvnløshed
Øget svedtendens
Rejsningsproblemer
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodprop i lungerne, Hjertesvigt, Årebetændelse
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Forhøjet calcium i blodet, Forværret diabetes
Muskelkramper
Depression, Opstemthed
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodprop i hjertet, Blodpropper, Forhøjet blodtryk, Hjerneblødning/blodprop i hjernen
Nedsat følsomhed over for glucose
Nervøsitet
Hårtab
Overfølsomhedsreaktioner
Ikke kendt
Leverpåvirkning
Sukker i urinen
Forvirring, Koncentrationsbesvær
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Udebleven menstruation
Blodprop i nethinden, Grå stær, Synsforstyrrelser

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • blødningsforstyrrelser uden at årsagen er klarlagt
 • blodpropper eller hjerneblødning eller hvis du har en arvelig risiko for at få blodpropper.

Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
 • Virker i små doser ved at omdanne livmoderens slimhinde til normal menstruationsslimhinde.
 • Endometriose og kræft hæmmes ved større doser.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 30 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg (delekærv) eller 250 mg (delekærv) medroxyprogesteronacetat.Særlige advarsler

Skal anvendes med forsigtighed, hvis man har

 • øget risiko for blodpropper (fx hvis man er storryger, overvægtig, har diabetes eller forhøjet blodtryk)
 • blødningsforstyrrelser
 • har haft en depression tidligere
 • diabetes
 • nyt anfald af migrænelignende hovedpine (behandlingen bør afbrydes)
 • nye tilfælde af synsforstyrrelser.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Ritonavir og nevirapin (HIV-medicin), nogle epilepsimidler (fx phenytoin og carbamazepin), rifampicin og rifabutin (antibiotika), bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungerne), aminogluthetimid (middel mod brystkræft) og naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Provera®.
 • Provera® nedsætter virkningen af sulfonylurinstoffer (tabletter mod diabetes).
 • Provera® kan øge virkningen af ciclosporin (middel mod afstødning af organer efter transplantation), visse 2. generations antipsykotika (midler mod psykose), binyrebarkhormoner og tizanidin (muskelafslappende middel).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter100 mg
Pris i kr. 768,65
Pakning 50 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter250 mg
Pris i kr. 893,95Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI