Annonce

Quinsair

J01MA12

Quinsair er et antibiotikum mod lungeinfektioner ved cystisk fibrose. Fluorquinolon.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Quinsair anvendes til behandling af:

Doseringsforslag

Findes som inhalationsvæske.

Voksne

 • 240 mg 2 gange i døgnet i 28 dage.
 • Dosis bør tages med ca. 12 timers mellemrum.
 • Efter 28 dages behandling holdes en pause på 28 dage.

Bemærk

 • Glemt dosis
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 8 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 8 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du tager flere typer inhalationsmedicin, bør rækkefølgen være:
  • bronkieudvidende middel (5-15 min før inhalation af mannitol)
  • mannitol
  • fysioterapi/motion
  • evt. dornase alfa
  • Quinsair
 • Inhalationsvæsken inhaleres ufortyndet i løbet af 5 minutter vha. Zirela-nebulisatorhåndsæt og Zirela-aerosolhoved, se Håndtering og holdbarhed.
 • Erfaring savnes vedr. ældre over 65 år og børn under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Smagsforstyrrelser.
Ophostning af blod, Kraftesløshed, Træthed.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Åndenød, Hoste, Nedsat evne til at tømme lungerne hurtigt, Øget sekret i luftvejene.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tinnitus.
Mavesmerter, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Feber.
Forhøjet kreatinin i blodet.
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Svimmelhed, Hovedpine.
Søvnløshed.
Betændelse i og omkring skeden, Svampeinfektion i skeden.
Dårligt fungerende lunger, Hivende vejrtrækning, Talebesvær.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Høretab.
Synsforstyrrelser.
Svamp i munden.
Leverbetændelse, Leverpåvirkning.
Overfølsomhed.
Påvirkning af ekg.
Betændelse i ribbensleddene.
Rysten.
Angst, Depression, Forvirring, Nervøsitet, Søvnighed.
Påvirkning af nyrerne.
Tilstoppede luftveje.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Kramper, Muskelsvaghed.
Ændring i hudens følesans.
Psykoser, Uro og rastløshed.
Lavt blodtryk.
Ikke kendt.Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser.
Synstab.
Mundbetændelse.
Smerter.
Dårligt fungerende lever.
Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Seneskader, Skade på senevæv.
Koma pga. for lavt blodsukker.
Ledbetændelse, Nedbrydning af muskelvæv.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Nervebetændelse fx på arme og ben, Ufrivillige rykkende bevægelser, Øget tryk i hjernen.
Selvmordstanker eller -adfærd.
Allergisk lungebetændelse.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Overfølsomhed over for sollys.
Besvimelsesanfald, Karbetændelse.

* Leverpåvirkning er især set hos patienter med andre alvorlige sygdomme, fx blodforgiftning.

** Overfølsomhed kan omfatte alvorlige, dødelige overfølsomhedsreaktioner, fx allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet eller anafylaktisk chok (en akut alvorlig allergisk tilstand).

*** Behandling med levofloxacin skal ophøre, hvis der opstår nervebetændelse, fx på arme og ben.

**** Synstab har været forbigående.

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med levofloxacin.
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.

Bør ikke anvendes

Quinsair bør ikke anvendes, hvis du har:

 • overfølsomhed over for andre fluorquinoloner.
 • haft sygdom i senerne (fx betændelse i en sene) i forbindelse med tidligere behandling med fluorquinoloner.
 • epilepsi.
 • haft den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis på et tidligere tidspunkt.

Særlige advarsler

 • Quinsair skal anvendes med forsigtighed, hvis du har:
 • Fordele og risici ved brug af Quinsair bliver omhyggeligt vurderet før opstart af behandlingen, hvis du tidligere har haft fx, udposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme), eller hvis nogen i din familie har haft udposninger på en pulsåre (aneurismer).
 • Hvis du har en hjerteklap og samtidig har fx Marfans syndrom/Ehlers-Danlos syndrom, Turner-syndrom, Behcets sygdom, forhøjet blodtryk, leddegigt og betændelse i hjerteklappen, er der risiko for problemer med hjerteklapsygdom under behandlingen. Derfor skal du øjeblikkeligt kontakte en læge, hvis du oplever:
  • akut åndenød
  • nyopstået hjertebanken
  • væskeansamling i maven eller benene.
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Det er vigtigt, at du straks kontakter din læge/lægevagt i tilfælde af pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
 • Det er vigtigt, at du straks kontakter egen læge, hvis du får flg. symptomer under behandling med Quinsair:
  • nedsat appetit, gulsot (gulfarvning af hud og øjne), mørkfarvet urin, hudkløe og mavesmerter, da de kan være tegn på en leversygdom.
  • smerter, brændende fornemmelse, snurren, følelsesløshed eller svaghed i arme og ben, da de kan være tegn på perifer neuropati (nervebetændelse i arme og ben).
  • nedsat syn eller anden påvirkning af øjnene, da du straks skal undersøges af en øjenlæge.
 • Før opstart af behandling vil lægen specielt vurdere fordel og risiko, hvis du fx har udposning på en stor blodåre eller tidligere har haft rift i aortavæggen, hvis nogen i din familie tidligere har haft disse lidelser. eller hvis der er risiko for andre sygdomme, fx visse bindevævssygdomme, for højt blodtryk eller åreforkalkning.
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i mave, bryst eller ryg, skal du straks tage på skadestuen.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Under samtidig behandling med K-vitamin-antagonister kontrolleres blodets evne til at størkne, som hæmmes af Quinsair.
 • Samtidig brug af lægemidler, der påvirker ekg, øger risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • Quinsair øger virkningen af tacrolimus (middel mod afstødning af organer efter transplantationer). Derfor kan det være nødvendigt at ændre dosis af tacrolimus.
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner bør undgås.

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
 • Halveringstid i blodet () er 5-7 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Inhaleres ufortyndet i løbet af 5 minutter vha. Zirela-nebulisatorhåndsæt og Zirela-aerosolhoved, forbundet til en eBase-styreenhed eller en eFlow-rapid-styreenhed.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledninger for Zirela-udstyr og indlægssedlen for Quinsair.

Lægemiddelformer

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. 1 ampul indeholder 240 mg levofloxacin.

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)inhalationsvæske til nebulisator 240 mg8 stk. + nebulisator5.420,20
(Recept)inhalationsvæske til nebulisator 240 mg56 stk. + nebulisator32.176,85
(Recept)inhalationsvæske til nebulisator 240 mg56 stk. + nebul. (2care4)32.120,55
(Recept)inhalationsvæske til nebulisator 240 mg56 stk. + nebul. (Orifarm)32.128,00
(Recept)inhalationsvæske til nebulisator 240 mg56 stk. + nebul. (Medartuum)32.178,15
(Recept)inhalationsvæske til nebulisator 240 mg56 stk. + nebul. (Abacus)32.136,65

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 4. apr. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI