Annonce

REKAMBYS

J05AG05

REKAMBYS er et middel mod HIV.

Virksomme stoffer

Anvendelse

REKAMBYS anvendes til behandling af:

Anvendes altid sammen med et andet HIV-middel, cabotegravir.

Må kun anvendes på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som depotinjektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.

Voksne

Behandlingen kan påbegyndes:

Lægemiddel

Depotinjektionsvæske

Begyndelsesdosis

Vedligeholdelsesdosis hver 2. måned**

1. og 2. måned

(eller 2. og 3. måned*)

Fra og med 4. måned
(eller 5.
måned***)

REKAMBYS

900 mg 1 gang månedlig

900 mg 1 gang hver 2. måned

Cabotegravir

600 mg 1 gang månedlig

600 mg 1 gang hver 2. måned

* Ved opstart med tabletbehandling. Gives på sidste dag med indledende tabletbehandling samt 1 måned efter 1. indsprøjtning.

** Kan gives op til 7 dage før eller efter planlagt tidspunkt for næste dosis.

*** Fra og med 5. måned, når behandlingen er opstartet med tabletbehandling.

Bemærk:

 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Påvirkning af bugspytkirtlen.
For meget kolesterol i blodet.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Mavesmerter, Diarré, Kvalme, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning.
Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed.
Vægtøgning.
For meget fedt i blodet, Nedsat appetit.
Muskelsmerter.
Svimmelhed.
Angst, Depression, Humørsvingninger, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed, Unormale drømme.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Leverskade.
Reaktioner fra immunforsvaret.
Søvnighed.

* Feber ses oftest løbet af den første uge efter indsprøjtning.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om de lægemidler, du tager.

 • Du må ikke tage REKAMBYS, hvis du er i behandling med en lang række lægemidler, fx midler mod epilepsi (carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin), rifampicin (tuberkulosemiddel) eller naturlægemidler med perikon, da de kan nedsætte virkningen af REKAMBYS.
 • Dexamethason (binyrebarkhormon) kan nedsætte virkningen af REKAMBYS, og samtidig brug bør derfor undgås, dog med undtagelse af en enkelt dosis.
 • Visse midler, fx antibiotika (clarithromycin og erythromycin), forventes at øge virkningen af REKAMBYS.
 • REKAMBYS anvendes altid sammen med cabotegravir som en komplet behandling og må derfor ikke anvendes sammen med andre HIV-midler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt for, at HIV kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er 13-28 uger.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Hætteglasset rystes kraftigt i 10 sekunder for at opnå en ensartet suspension før brug.
 • Se yderligere detaljer i medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8⁰C).
 • Må ikke fryses.
 • Hætteglas i original pakning kan opbevares højst 6 timer ved stuetemperatur (højst 25⁰C). Må ikke genplaceres i køleskab. Derfor skal ikke anvendte hætteglas kasseres efter 6 timer.
 • Injektionsvæske trukket op i en sprøjte kan opbevares højst 2 timer, men bør anvendes umiddelbart.

Lægemiddelformer

Depotinjektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 900 mg rilpivirin.

Hjælpestoffer

Andre:

Citronsyre (E330) : depotinjektionsvæske, susp. 900 mg
Glucose : depotinjektionsvæske, susp. 900 mg
Natriumdihydrogenphosphat : depotinjektionsvæske, susp. 900 mg
Poloxamer 188 : depotinjektionsvæske, susp. 900 mg
Sterilt vand : depotinjektionsvæske, susp. 900 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)depotinjektionsvæske, susp. 900 mg1 stk.5.637,70

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

to. 24. feb. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI