Annonce

Rabipur®


Producent: GSK Pharma

Indeholder
Rabipur® er en vaccine mod hundegalskab.

Virksomme stoffer
Rabiesvirus

Anvendelse

Rabipur® anvendes til beskyttelse mod:

 • Hundegalskab (rabies), både:
  • forebyggende inden udlandsrejse
  • til behandling, hvis man har været udsat for smitte. I sidstnævnte tilfælde gives også humant rabies immunglobulin immunglobulin (antistoffer mod rabies).
 • Hundegalskab kan forekomme hos fx:
  • Hunde, katte, ræve, aber og flagermus og overføres til mennesker via bid eller slik på åbne sår eller slimhinder.
  • I Danmark forekommer virus kun hos flagermus, og hundegalskab hos mennesker er ikke set her i landet i mange år.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.

Samlet antal doser af Rabipur® afhænger af, om de gives forebyggende eller efter udsættelse for smitte.

Forebyggende

 • Grundvaccination
  • 1. dosis på dag 0.
  • 2. dosis på dag 7.
  • De 2 doser giver beskyttelse i 1 år.
 • Fornyet vaccination
  • Sædvanligvis 1 dosis (svarende til 3. dosis) 12 måneder efter 2. dosis i grundvaccinationen.
  • Den 3. dosis giver beskyttelse i yderligere 5 år.
  • Beskyttelsen kan vedligeholdes ved vaccination med 1 dosis hvert 5. år.

Efter udsættelse for smitte

 • Antal doser af Rabipur® og indledende behandling med rabies immunglobulin (antistoffer mod rabies) er individuel og afhænger af en række forhold, fx:
  • om du tidligere er vaccineret
  • dit immunforsvar.

Beskyttelse

 • Som forebyggende giver 2 doser beskyttelse i ét år.
 • En 3. dosis efter 12 måneder giver yderligere 5 års beskyttelse.
 • Beskyttelsen kan vedligeholdes med én dosis hvert 5. år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Feber, Kraftesløshed, Reaktioner på indstiksstedet, Træthed, Utilpashed
Hovedpine, Svimmelhed
Hududslæt
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Betændelse i lymfekirtler
Ledsmerter, Muskelsmerter
Nældefeber
Sjældne (0,01-0,1%)
Ændring i hudens følesans
Overfølsomhed
Meget sjældne (under 0,01%)
Besvimelsesanfald, Hjernebetændelse, Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Bør ikke anvendes

Rabipur® bør ikke anvendes ved:

 • Allergi over for indholdsstofferne, herunder neomycin (antibiotikum).
 • Vaccination bør udskydes ved febersygdom.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Vaccination bør kun ske i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Specielle karantæneregler ved vacciner.


Virkning

Virker ved at kroppen danner antistoffer mod rabies-virus.Lægemiddelformer

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 dosis med ≥ 2,5 IE inaktiveret rabiesvirus (Flury LEP).


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte2,5 IE/dosis
Pris i kr. 684,45Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI