Annonce

Rapifen®


Producent: Piramal

Indeholder
Rapifen® er et smertestillende middel til anvendelse ved fuld bedøvelse.

Virksomme stoffer
Alfentanil

Anvendelse

Rapifen® anvendes som smertestillende middel til patienter, der skal i fuld bedøvelse, fx ved operationer.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.

Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10%)
Kulderystelser, Ubehag ved indstiksstedet
Forhøjet blodtryk, Hurtig puls, Langsom puls, Lavt blodtryk, Pauser i vejrtrækningen
Muskelstivhed
Døsighed, Opstemthed, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Synsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hjerterytmeforstyrrelser, Nedsat vejrtrækning, Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Forvirring, Søvnighed, Uro og rastløshed
Bl.a. anafylaktisk reaktion (alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper), muskelsammentrækninger i luftrørene, kramper og hjertestop er set, uden at hyppighederne har kunnet fastslås.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er meget begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er muligvis en let øget risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet ved anvendelse i forbindelse med fødslen. Anvendes kun i særlige tilfælde efter lægelig vurdering.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning

Morfinlignende smertestillende middel til brug i forbindelse med bedøvelse. Har betydeligt kraftigere virkning end morfin og virker stærkt hæmmende på vejrtrækningen.Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg alfentanilhydrochlorid.Særlige advarsler
  • Der kan være øget risiko for vejrtrækningsproblemer, når midlet anvendes til nyfødte og meget små børn.
  • Midlet anvendes med forsigtighed ved: For lidt blod eller væske i blodbanen (hypovolæmi), ukontrolleret for lavt stofskifte, dårligt fungerende vejrtrækning, hjertesvigt, skader i hjernen og forhøjet tryk i kraniet.
  • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
  • Man bør undlade at køre bil og betjene farlige maskiner i 24 timer efter bedøvelsen.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Visse antibiotika (erythromycin og clarithromycin) , itraconazol (svampemiddel), midler til behandling af HIV-infektion (lopinavir og ritonavir) øger virkningen af Rapifen®.
  • Når Rapifen® anvendes samtidig med et andet middel til fuld bedøvelse (propofol), kan den bedøvende virkning forstærkes.
  • Andre midler, der dæmper centralnervesystemet, fx phenobarbital (epilepsimiddel), benzodiazepiner (beroligende middel) eller visse narkosemidler øger risikoen for vejrtrækningsproblemer.
  • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 5 x 2 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.0,5 mg/ml
Pris i kr. Udgået 07-10-2019
Pakning 5 x 2 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.0,5 mg/ml
Pris i kr. 103,20
Pakning 5 x 10 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.0,5 mg/ml
Pris i kr. Udgået 07-10-2019
Pakning 5 x 10 ml
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.0,5 mg/ml
Pris i kr. 484,85Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI