Annonce

Rasagiline "Sandoz"


Producent: Sandoz

Indeholder
Rasagiline "Sandoz" er et middel mod Parkinsons sygdom. Selektiv MAO-hæmmer.

Virksomme stoffer
Rasagilin

Anvendelse

Rasagiline "Sandoz" anvendes mod Parkinsons sygdom. Midlet kan anvendes alene eller sammen med andre midler mod Parkinsons sygdom.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (1 mg) i døgnet.

Bemærk: Bør ikke anvendes til børn og unge pga. manglende dokumentation.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hovedpine, Ufrivillige rykkende bevægelser****
Almindelige (1-10%)
Feber, Influenzalignende symptomer, Utilpashed, Vægttab
Forstoppelse****, Kvalme****, Luft fra tarmen, Mavesmerter****, Mundtørhed, Opkastning****
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertekrampe, Høfeber
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Ledbetændelse, Ledsmerter, Muskelsmerter, Nakkesmerter
Balanceforstyrrelser, Depression, Faldtendens, Hallucinationer, Smerter og føleforstyrrelser i hånden****, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Unormale drømme
Hudkræft*, Hududslæt****, Hududslæt ved kontakt med midlet
Allergiske reaktioner
Pludselig vandladningstrang
Øjenbetændelse
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodprop i hjertet, Hjerneblødning/blodprop i hjernen
Forvirring
Ikke kendt
Forhøjet blodtryk
Impulskontrolforstyrrelser, Serotoninsyndrom**, Søvnighed***

* Der er set hudkræft hos patienter, der er eller har været i behandling med Rasagiline "Sandoz". Nyere undersøgelser tyder på, at dette skyldes selve ens sygdom og ikke den medicinske behandling med Rasagiline "Sandoz".

** Serotoninsyndrom er en sjælden tilstand. En kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

*** Episoder med ekstrem daglig søvnighed og pludselig opstået søvn er observeret efter markedsføring af Rasagiline "Sandoz".

**** Bivirkninger registreret ved kombinationsbehandling.


Bør ikke anvendes
 • Rasagiline "Sandoz" må ikke anvendes sammen med andre MAO-hæmmere eller pethidin (middel mod stærke smerter).
 • Har du meget dårligt fungerende lever, bør midlet heller ikke anvendes.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker formentlig ved at øge mængden af dopamin i hjernen, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 0,6-2 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg rasagilin (som tartrat).Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis din leverfunktion er let nedsat. Behandlingen skal afbrydes, hvis din leverfunktion forværres, mens du tager medicinen.
 • Enhver hudforandring bør vurderes af en speciallæge.
 • Rasagiline "Sandoz" kan forårsage døsighed i løbet af dagen og pludselig indsovning - især ved anvendelse sammen med levodopa. Forsigtighed skal derfor udvises, hvis du fører motorkøretøj eller betjener maskiner under behandling med Rasagiline "Sandoz".
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Rasagiline "Sandoz" må ikke tages, hvis man er i behandling med andre MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom), da kombinationen kan give stærkt forhøjet blodtryk. Dette gælder også håndkøbsmidlet perikon.
 • Samtidig behandling med pethidin (smertestillende) kan medføre ophidselse og feber, og kombinationen skal undgås.
 • Der bør gå mindst 14 dage mellem afslutningen af rasagilin-behandling og opstart af en ny behandling med MAO-hæmmere eller pethidin.
 • Samtidig behandling med midler mod depression eller ciprofloxacin (antibiotikum) øger risikoen for bivirkninger, og kombinationerne bør undgås.
 • Rasagiline "Sandoz" må ikke tages sammen med dextromethorphan (hostestillende middel) eller midler mod forkølelse, der indeholder ephedrin.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med antidepressiva (SNRI/SSRI/tri- og tetracykliske), da der er set alvorlige bivirkninger ved denne kombination.
 • Samtidig behandling med levodopa kan forstærke virkningen af levodopa og allerede eksisterende ufrivillige bevægelser (dyskinesier) kan dermed forværres. Der har været tilfælde af lavt blodtryk, hvis midlet tages samtidig med levodopa, hvilket kan forværre gangforstyrrelser og øge risikoen for fald. Dosisreduktion af levodopa kan reducere denne bivirkning.
 • Rygere kan have nedsat virkning af midlet.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 112 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter1 mg
Pris i kr. 571,15

Substitution
tabletter 1 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI