Annonce

Reagila


Producent: Recordati

Indeholder
Reagila er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer
Cariprazin

Anvendelse

Reagila anvendes til behandling af skizofreni hos voksne.


Doseringsforslag

Findes som kapsler.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.

Voksne. Sædvanligvis startes med 1,5 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges langsomt efter effekt med 1,5 mg ad gangen til højest 6 mg 1 gang i døgnet. Bør tages på samme tidspunkt hver dag.

Hvis man er i behandling med et andet middel mod psykoser og skal skifte til Reagila, kan det være nødvendigt, at man trapper ud af den gamle behandling, samtidigt med, at man starter og optrapper behandlingen med Reagila.

Bemærk:

  • Der kan gå flere uger, før den fulde effekt ses efter behandlingsstart og dosisændring.
  • Begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år. Forsigtighed anbefales.
  • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Motorisk uro, Parkinsonisme
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Træthed, Vægtøgning, Øget appetit
Forstoppelse, Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning
Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser
Ændringer i blodets fedtindhold
Angst, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Sløvhed, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Ufrivillige langsomme bevægelser
Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forstyrrelse af hjerterytmen, Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg
Blodmangel
Diabetes, Forhøjet blodsukker, Nedsat mængde af hormonet TSH - der har betydning for stofskiftet - i blodet
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Selvmordsadfærd, Ufrivillige bevægelser**, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ændring i hudens følesans
Rejsningsproblemer
Forhøjet tryk i øjet, Uskarpt syn
Sjældne (0,01-0,1%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Nedsat stofstifte
Nedbrydning af muskelvæv
Hukommelsesbesvær, Kramper, Talebesvær
Allergiske reaktioner
Grå stær
Ikke kendt
Leverbetændelse
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring***

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

** Hvis der opstår ufrivillige rykkende bevægelser, bør det overvejes at stoppe behandlingen.

*** Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.


Bør ikke anvendes

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Fertile kvinder og mænd

I indlægssedlen anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 10 uger efter behandlingens ophør. Disse anbefalinger er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 6 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
  • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
  • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
  • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 8 døgn.


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg eller 6 mg cariprazin (som hydrochlorid).Særlige advarsler

Blodtryksændringer

Både for lavt blodtryk, når man rejser sig op (ortostatisk hypotension) og forhøjet blodtryk er set. Forsigtighed ved brug af midlet, hvis man lider af hjerte-karsygdomme, hvor ændringer i blodtrykket spiller en rolle. I de tilfælde bør blodtrykket følges.

Demens

Hos ældre personer med demens er der en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen ved behandling med midler mod psykoser.

Forstyrrelser af hjerterytmen

Ved brug af andre midler mod psykoser er der set en særlig type forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval). Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

Forhøjet blodsukker

Stærkt forhøjet blodsukker er set ved brug af midler mod psykoser. Det gælder især hvis man lider af diabetes eller har øget risiko for at få diabetes, hvor blodsukker og HbA1c (langtidsblodsukker) bør kontrolleres jævnligt.

Grå stær

Man skal opsøge øjenlæge, hvis man oplever symptomer på grå stær (fx nedsættelse af synet, overfølsomhed for stærkt lys).

Kramper

Risiko for nedsættelse af krampetærsklen. Bør anvendes med forsigtighed, hvis man tidligere har haft krampeanfald eller er i høj risiko for krampeanfald.

Parkinsons sygdom

Risiko for forværring af symptomerne på sygdommen.

Blodpropper

Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper (fx cancer, overvægt, ved større operationer, hvis man tidligere har haft blodpropper, behandling med p-piller, blodpropper i den nærmeste familie).

Vægtøgning

Kraftig vægtøgning er set ved behandling med Reagila. BMI og taljeomfang bør måles og følges.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

Anden medicin, der ikke må bruges sammen med Reagila

En række midler kan påvirke Reagilas omsætning i leveren (se evt. Medicinkombinationer) og derved medføre, at Reagila enten ikke virker, eller at virkningen bliver for kraftig. Nogle af disse midler må ikke tages samtidig med Reagila - det gælder bl.a. clarithromycin, erythromycin og rifampicin (antibiotika), diltiazem og verapamil (calciumblokkere), itraconazol og ketoconazol (svampemidler), ritonavir og efavirenz (midler mod HIV), carbamazepin og phenytoin (midler mod epilepsi).

Midler med søvndyssende virkning

Reagila kan forstærke den søvndyssende virkning af beroligende midler, sovemidler, visse smertestillende midler (morfin eller morfinlignende midler) og antihistaminer.

Anden medicin, hvor virkningen påvirkes af Reagila

Nogle midlers virkning kan påvirkes af Reagila og skal bruges med forsigtighed. Det gælder bl.a. dabigatran (blodfortyndende middel) og digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser).


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler1,5 mg
Pris i kr. 993,90
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler3 mg
Pris i kr. 993,90
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler4,5 mg
Pris i kr. 993,90
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler6 mg
Pris i kr. 993,90

Farvestoffer
Allura Red AC (E129)
Brilliant Blue FCF (E133)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI