Annonce

Regiocit, komb.


Producent: Baxter

Indeholder
Regiocit er en hæmofiltreringsvæske.

Virksomme stoffer
Natriumchlorid
Natriumcitrat

Anvendelse

Regiocit er en hæmofiltreringsvæske til:

Nyreerstatningsbehandling, såkaldt kontinuerlig nyresubstitutionsterapi (CRRT) med citrat hos alvorligt syge patienter for at undgå størkning af blodet, når det ikke er muligt at anvende heparin (blodfortyndende middel), der normalt bruges til at forhindre blodstørkning.


Doseringsforslag

Findes som hæmofiltreringsvæske, der anvendes i en "kunstig nyre".

Dosering er individuel.Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
For meget syre i blodet, Forstyrrelse i saltbalancen**
Ikke kendt
Lavt blodtryk*
Væskemangel
Muskelkramper*

*Bivirkninger forbundet med dialysebehandlingen.

**Forstyrrelser i saltbalancen er fx for lidt kalk i blodet, forhøjet kalk i blodet og for lidt natrium i blodet.


Bør ikke anvendes

Regiocit må ikke anvendes ved visse former for chok.


Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning

Virker ved at rense blodet for affaldsstoffer. Ved behandlingen bringes blodet via et kredsløb i en "kunstig nyre" i kontakt med dialysevæsken. Herved trækkes affaldsstoffer og giftstoffer fra blodet ud i dialysevæsken.Lægemiddelformer

Hæmofiltreringsvæske.1.000 ml indeholder 5,03 g natriumchlorid og 5,29 g natriumcitrat.Særlige advarsler

Væske- og saltbalance samt blodsukker skal kontrolleres omhyggeligt før og under behandlingen med Regiocit.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Under behandlingen med Regiocit kan virkningen af lægemidler, der fjernes under dialyse (filtrerbare eller dialyserbare), nedsættes.
  • Samtidig brug af kalkholdige lægemidler kan nedsætte blodets antikoagulerende virkning (evne til ikke at størkne).
  • Forekomsten af for meget syre i blodet kan øges ved samtidig brug af natriumhydrogencarbonat (middel til korrektion af væske- og saltbalancen).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 2 x 5000 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hæmofiltreringsvæske18/140 mmol/l
Pris i kr. 448,45Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI