Annonce

Rifabutin "Pfizer"


Producent: Pfizer

Indeholder
Rifabutin "Pfizer" er et antibiotikum.

Virksomme stoffer
Rifabutin

Anvendelse

Rifabutin "Pfizer" anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af rifabutin. 
 • Især tuberkulose i kombination med andre tuberkulosemidler.

Doseringsforslag

Findes som kapsler.

 • Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

 • Tuberkulose
  • Voksne. Sædvanligvis 150-450 mg 1 gang i døgnet.
 • Andre infektioner
  • Voksne. Sædvanligvis 450-600 mg 1 gang i døgnet.

 • Forebyggende hos AIDS-patienter
  • Voksne. 300 mg 1 gang i døgnet.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Rødme
Almindelige (1-10%)
Feber
Kvalme
Blodmangel
Muskelsmerter
Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1%)
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Ledsmerter
Overfølsomhedsreaktioner
Uklart syn, Årehindebetændelse i øjet

Bør ikke anvendes

Rifaburin "Pfizer" bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for rifamyciner.
 • Tilstopning af galdevejene.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde. Midlet er virksomt over for mange bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstid i blodet (T½) er 35-40 timer.


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg rifabutin.Særlige advarsler

Rifabutin "Pfizer" skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
 • Rifabutin "Pfizer" farver urin, spyt og hud orangerød. Desuden farves tårevæsken orangerød, hvilket har betydning for personer med bløde kontaktlinser, da linserne kan misfarves.
 • Blodets indhold af bl.a. hvide blodlegemer og blodplader kontrolleres under behandlingen.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig brug af voriconazol (svampemiddel) bør undgås, da Rifabutin "Pfizer" nedsætter virkningen af voriconazol.Midler mod HIV (fosamprenavir, ritonavir) øger virkningen af Rifabutin "Pfizer".
 • Clarithromycin (antibiotikum) og fluconazol (svampemiddel) forøger virkningen af Rifabutin "Pfizer".
 • Ved samtidig brug af efavirenz (HIV-middel) skal dosis af Rifabutin "Pfizer" forøges.
 • Rifabutin "Pfizer" kan nedsætte virkningen af:
  • blodfortyndende midler
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • glukokortikoider (binyrebarkhormon)
  • midler mod forhøjet blodtryk (isradipin, verapamil)
  • itraconazol (svampemiddel)
  • metadon (smertestillende)
  • saquinavir (middel mod HIV)
  • p-piller.
 • Rifabutin "Pfizer" kan nedsætte virkningen af levonorgestrel (fortrydelsespille) markant. Ved behov for nødprævention i op til 4 uger efter indtagelse af Rifabutin "Pfizer" bør derfor anvendes et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel, dvs. en kobberspiral. Du skal derfor kontakte din læge.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler150 mg
Pris i kr. 1.772,95

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI