Annonce

Rimactan®


Producent: Sandoz

Indeholder
Rimactan® er et antibiotikum.

Virksomme stoffer
Rifampicin

Anvendelse

Rimactan® anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af rifampicin. 
 • Anvendes hovedsageligt til behandling af tuberkulose i kombination med andre tuberkulosemidler.
 • Kan desuden anvendes i specielle tilfælde, fx ved alvorlige infektioner med stafylokokker.
 • Kan i visse tilfælde anvendes forebyggende til nærkontakter efter udbrud af meningitis.

Doseringsforslag

Findes som kapsler.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.Tuberkulose

 • Voksne og børn over 15 år. Sædvanligvis 600 mg i døgnet som engangsdosis. 
 • Børn 3 måneder - 15 år. 10-20 mg pr. kg legemsvægt i døgnet som engangsdosis, dog højst 450 mg i døgnet.
 • Bemærk: Dosis skal tages ½-1 time før et måltid.

Forebyggende til nærkontakter efter udbrud af meningitis

 • Voksne og børn over 12 år. 600 mg hver 12. time i 2 dage (i alt 4 doser).
 • Børn 1-12 år. 10 mg pr. kg legemsvægt (højst 600 mg) hver 12. time i 2 dage (i alt 4 doser).
 • Børn under 1 år. 5 mg pr. kg legemsvægt hver 12. time i 2 dage (i alt 4 doser).

 

Kortvarig behandling af andre infektioner

 • Voksne. 300 mg 3 gange i døgnet.
 • Børn. 20 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Leverpåvirkning
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Rødfarvning af bl.a. urin og spyt, Træthed
Kvalme, Mavesmerter, Oppustethed
Bevidsthedssvækkelse, Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed
Hudkløe, Hududslæt, Nældefeber, Rødme
Røde øjne
Ikke almindelige (0,1-1%)
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse
Fremkaldelse af Addison-krise, Porfyri(sjælden arvelig stofskiftesygdom)
Besvær med at styre arme og ben, Forvirring
Sjældne (0,01-0,1%)
Kredsløbschok
Blodmangel, Småblødninger i hud og slimhinder, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Nyresvigt
Synsforstyrrelser
Meget sjældne (under 0,01%)
Tyktarmsbetændelse

* Addison-krise er en akut forværring af Addisons sygdom (mangel på binyrebarkhormon) med opkastninger, mavekrampe og bevidsthedsforstyrrelser. Kræver øjeblikkelig kontakt til læge eller skadestue.

Rødfarvning af urin, spyt og tårevæske er en harmløs bivirkning, som forsvinder ved behandlingsophør.


Bør ikke anvendes

Rimactan® bør ikke anvendes ved:

 • Tilstopning af galdevejene.
 • Porfyri (sjælden arvelig stofskiftesygdom), da Rimactan® kan udløse anfald, der viser sig ved kolikagtige stærke smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastninger.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er virksomt over for mange bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 1-2 timer.


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg eller 300 mg rifampicin.Særlige advarsler

Rimactan® skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
 • Rimactan® farver urin og spyt rødt. Desuden farves tårevæsken rød, hvilket har betydning for personer med bløde kontaktlinser, da linserne kan misfarves.
 • Hos patienter med Addisons sygdom kan Rimactan® fremkalde Addison-krise, som er en akut forværring af Addisons sygdom (mangel på binyrebarkhormon) med opkastninger, mavekrampe og bevidsthedsforstyrrelser. Kræver øjeblikkelig kontakt til læge eller skadestue.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Rimactan må ikke anvendes sammen med flg. lægemidler:
  • bedaquilin (middel mod tuberkulose)
  • gestagener
  • lurasidon (middel mod psykoser)
  • netupitant (middel mod kvalme)
  • visse calcium-blokkere (nifedipin, verapamil)
  • visse midler til immunterapi
  • visse HIV-midler
  • voriconazol (svampemiddel).
 • Rimactan® kan nedsætte virkningen af mange lægemidler, fx:
  • p-piller
  • blodfortyndende midler
  • proteasehæmmere (midler mod HIV)
  • buspiron (beroligende)
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • digoxin (hjertemiddel)
  • efavirenz (middel mod HIV)
  • glukokortikoider (binyrebarkhormon)
  • verapamil (middel mod forhøjet blodtryk)
  • svampemidler (itraconazol, terbinafin)
  • metadon (smertestillende)
  • tamoxifen (kræftmiddel)
  • triazolam (sovemiddel).
 • Rimactan® kan nedsætte virkningen af levonorgestrel (fortrydelsespille) markant. Ved behov for nødprævention i op til 4 uger efter indtagelse af Rimactan® bør derfor anvendes et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel, dvs. en kobberspiral. Du skal derfor kontakte din læge.
 • Rimactan® kan nedsætte virkningen af morphin (stærkt smertestillende middel.
 • Ved samtidig behandling med Rimactan® og itraconazol (svampemiddel) nedsættes virkningen af begge midler.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler150 mg
Pris i kr. 713,05
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler150 mg2care4
Pris i kr. 713,05
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler300 mg
Pris i kr. 375,60
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler300 mgParanova Danmark
Pris i kr. 395,95
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler300 mg2care4
Pris i kr. 374,00

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI