Annonce

Rivastigmine "Teva"


Producent: Parallelimport

Indeholder
Rivastigmine "Teva" er et middel til behandling af demens.

Virksomme stoffer
Rivastigmin

Anvendelse

Rivastigmine "Teva" anvendes til behandling af symptomerne ved demens.


Doseringsforslag

Findes som depotplaster.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 4,6 mg/24 timer i 4 uger.
 • Herefter øges, ved god tolerance, til 9,5 mg/24 timer.
 • Efter mindst 6 måneders behandling kan dosis evt. øges til 13,3 mg/24 timer.

Bemærk:

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder på ryg, overarm eller bryst.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Spisevægring, Uro og rastløshed
Ufrivillig vandladning, Urinvejsinfektion
Feber, Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed
Besvimelsesanfald
Hovedpine
Hududslæt
Nedsat appetit
Reaktioner og ubehag på påføringsstedet(fx rødme og betændelse i huden)
Vægttab
Ikke almindelige (0,1-1%)
Aggressivitet, Hyperaktivitet
Langsom puls
Væskemangel
Mavesår
Sjældne (0,01-0,1%)
Faldtendens
Meget sjældne (under 0,01%)
Bivirkninger fra bevægeapparatet
Ikke kendt
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser
Rødme
Forværret parkinsonisme, Rysten
Hallucinationer
Leverbetændelse
Forhøjet blodtryk
Kramper
Betændelse i bugspytkirtlen
 • Bivirkningerne i skemaet gælder ved brug af depotplastre. Bivirkninger fra mave-tarmkanalen som kvalme, opkastning og diarré er langt mere almindelige ved brug af kapsler, hvor de kan ses hos over 10%. De forekommer oftest under dosisændringer og hos kvinder. Ved brug af kapsler er der desuden forekommet tilfælde af alvorlig opkastning med skade på spiserøret.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved dårligt fungerende lever- eller nyrer samt hvis man vejer under 50 kg.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man er overfølsom over for andre midler, der har en kemisk lighed med rivastigmin - bl.a. neostigmin og pyridostigmin (midler med virkning på det automatiske nervesystem).


Graviditet
Ikke relevant.

Amning
Ikke relevant.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet acetylkolin i hjernen. Herved kan ses en forbedring i patientens daglige funktion, men behandlingen har ikke virkning på sygdommens fremadskriden.
 • En evt. virkning kan først forventes efter ca. 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 1 time.


Lægemiddelformer

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 9,5 mg eller 13,3 mg rivastigmin over 24 timer.Særlige advarsler
 • Behandling bør kun påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som dagligt kan hjælpe med at håndtere behandlingen.
 • Skal man skifte til behandling med kapsler, fordi man har fået kontakteksem af plastrene, skal man først testes for allergi mod indholdsstoffet (rivastigmin).
 • Hvis man oplever bivirkninger fra mave-tarmkanalen, bør behandlingen afbrydes midlertidigt, indtil bivirkningerne er ophørt.
 • Behandlingen med depotplaster kan genoptages ved samme dosis, hvis behandlingen kun er afbrudt i nogle dage. Er afbrydelsen af længere varighed, genoptages behandlingen med 4,6 mg/24 timer.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved mavesår, astma, epilepsi, vandladningsbesvær, meget dårligt fungerende lever og ved visse hjerterytmeforstyrrelser.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig behandling med visse midler mod Parkinsons sygdom kan medføre øgede bivirkninger.
 • Konfusion er set ved samtidig brug af tolterodin (middel mod vandladningsforstyrrelser).
 • Samtidig brug af beta-blokkere kan øge risikoen for langsom puls.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give visse former for hjerterytmeforstyrrelser, bl.a. lithium (middel mod mani), visse midler mod psykoser eller depression samt visse antibiotika.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 60 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depotplastre9,5 mg/24 timer
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depotplastre13,3 mg/24 timer
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
Dispenseringsform og styrke depotplastre13,3 mg/24 timerOrifarm
Pris i kr. 1.270,00

Substitution
depotplastre 13,3 mg/24 timer


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI