Annonce

Rivomoxi

Udgået: 29-05-2023

J01MA14

Rivomoxi er et antibiotikum. Fluorquinolon.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Rivomoxi anvendes til behandling af:

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet.
 • Sædvanligvis behandling i 5-7 dage.

Bemærk:

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Infektion med resistente bakterier eller svampe.
Påvirkning af ekg.
Svimmelhed, Hovedpine.
Svampeinfektion i skeden.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Forhøjet antal blodplader, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser.
Synsforstyrrelser.
Smerter.
Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner.
Hæmning af blodets evne til at størkne.
For meget fedt i blodet, Væskemangel.
Ledsmerter.
Rysten, Ændring i hudens følesans.
Angst, Forvirring, Hyperaktivitet.
Åndenød.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Høretab, Tinnitus.
Mundbetændelse, Tyktarmsbetændelse.
Leverbetændelse.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Forhøjet urinsyre i blodet.
Forhøjet blodsukker.
Kramper, Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Nedsat følesans, Nervebetændelse.
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Psykiske ændringer, Talebesvær.
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Hjertebanken, Hjertestop.
Synstab, Årehindebetændelse i øjet.
Alvorlig leverbetændelse.
Alvorlig hudreaktion.
Seneskader.
Øget blødningstendens.
Koma pga. for lavt blodsukker, Lavt blodsukker.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledbetændelse.
Øget følesans.
Personlighedsændringer, Psykoser, Selvmordsadfærd.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Karbetændelse.
Ikke kendt.Nedbrydning af muskelvæv.

* Påvirkning af ekg er set hos patienter med for lidt kalium i blodet.

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning.

*** Synstab er forbigående.

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med moxifloxacin.
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med resistente bakterier og svampe.
 • Alvorlige leverskader med tilfælde af dødsfald er set efter anvendelse af moxifloxacin tabletter.
 • Bivirkninger i muskler/skelet og nervesystem, herunder psykiske bivirkninger, samt øjen- og øre-bivirkninger:
  Ved brug af Fluorquinolon-præparater er der rapporteret meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder/år), invaliderende, meget alvorlige bivirkninger, der ofte påvirker flere organer og sanser, herunder seneskedehindebetændelse, andre seneskader, ledsmerter, smerter i arme og ben, gangforstyrrelse, nervebetændelse forbundet med ændringer i hudens følesans, depression, træthed, hukommelsessvigt, søvnforstyrrelser, høretab, synsforstyrrelser/-tab, ændret smags- og lugtesans. Du skal straks kontakte din læge ved de første tegn eller symptomer på en alvorlig bivirkning.
 • Vedr. alvorlige hudreaktioner, se Særlige advarsler.

Bør ikke anvendes

Rivomoxi bør ikke anvendes:

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken.
 • Ved meget dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

Rivomoxi skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Rivomoxi er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Hvis du har en hjerteklap og samtidig har fx Marfans syndrom/Ehlers-Danlos syndrom, Turner-syndrom, Behcets sygdom, forhøjet blodtryk, leddegigt og betændelse i hjerteklappen, er der risiko for problemer med hjerteklapsygdom under behandlingen. Derfor skal du øjeblikkeligt kontakte en læge, hvis du oplever:
  • akut åndenød
  • nyopstået hjertebanken
  • væskeansamling i maven eller benene.
 • Midlet kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • Kontakt straks en læge, hvis du får pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Kontakt din læge, hvis du får smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.
 • Hvis du har diabetes, er det vigtigt med omhyggelig kontrol af dit blodsukker pga. risiko for forstyrrelser i blodsukker ved behandling med Rivomoxi - der er set tilfælde af koma pga. for lavt blodsukker.
 • Før opstart af behandling vil lægen specielt vurdere fordel og risiko, hvis du fx har udposning på en stor blodåre eller tidligere har haft rift i aortavæggen, hvis nogen i din familie tidligere har haft disse lidelser. eller hvis der er risiko for andre sygdomme, fx visse bindevævssygdomme, for højt blodtryk eller åreforkalkning.
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i mave, bryst eller ryg, skal du straks tage på skadestuen.
 • Hvis du får alvorlige hudreaktioner med fx hududslæt med blærer, skal du kontakte din læge, da behandlingen med midlet muligvis skal stoppes.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Virkningen af Rivomoxi nedsættes af følgende præparater, og derfor bør disse og Rivomoxi tages med ca. 6 timers interval:
  • jernpræparater
  • zinkpræparater
  • syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium, calcium eller magnesium.
 • Samtidig anvendelse af midler, der påvirker hjertets elektriske impulser, øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelser.
 • Ved samtidig anvendelse af warfarin (blodfortyndende middel) og Rivomoxi øges virkningen af warfarin.

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

 • Infusionsvæske: Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.
 • Tabletter: Kan anvendes.

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er et virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 12 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg moxifloxacin (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Farve:

Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 400 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : filmovertrukne tabletter 400 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 400 mg

Andre:

Macrogoler : filmovertrukne tabletter 400 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)filmovertrukne tabletter 400 mg7 stk. (blister)Udgået 29-05-2023

Substitution

Foto og identifikation

filmovertrukne tabletter 400 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvelys orange
Mål i mm.8 x 18
filmovertrukne tabletter 400 mg

Revisionsdato

fr. 19. maj. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI