Annonce

Rizatriptan "Stada"


Producent: STADA Nordic

Indeholder
Rizatriptan "Stada" er et middel mod migræne. Triptan.

Virksomme stoffer
Rizatriptan

Anvendelse

Rizatriptan "Stada" anvendes til behandling af migræneanfald med eller uden aura.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 10 mg ved anfald.
 • Hvis migrænen vender tilbage, kan behandlingen gentages, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne.
 • Højeste døgndosis er 20 mg.

Bemærk:

 • Hvis 1. dosis ikke virker, skal dosis ikke gentages til samme anfald.
 • Bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå udvikling af hovedpine, som skyldes overforbrug af medicin.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år og ældre over 65 år.
 • Midlet optages langsommere på fuld mave. Derfor kan virkningen forsinkes, hvis du tages midlet sammen med mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Træthed, Tyngdefornemmelse
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning
Halsgener, Hjertebanken, Varmefølelse, Åndenød
Brystsmerter
Nakkesmerter
Hovedpine, Nedsat følesans, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Stivhed, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed, Ændring i hudens følesans
Rødme, Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forhøjet blodtryk, Hjerterytmeforstyrrelser, Påvirkning af ekg
Muskelsvaghed
Besvimelsesanfald, Besvær med at styre arme og ben, Forvirring, Nervøsitet, Rysten
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Hivende vejrtrækning, Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Langsom puls
Allergiske reaktioner(herunder alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok))
Ikke kendt
Tyktarmsbetændelse
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe, Lokal blodmangel i fx arme og ben
Kramper, Serotoninsyndrom*
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Vær opmærksom på, at kvalme og opkastning kan skyldes migræneanfaldet og ikke selve lægemidlet.

* Serotoninsyndrom er en sjælden tilstand. En kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.


Bør ikke anvendes

Rizatriptan "Stada" bør ikke anvendes:

 • ved hjerte-karsygdomme
 • hvis man tidligere har haft blodprop eller andre kredsløbsforstyrrelser i hjernen
 • ved stærkt forhøjet blodtryk og mildt ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • ved svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.


Virkning
 • Virker sammentrækkende på blodkar især i hjernen, hvilket formentlig er forklaringen på stoffets virkning ved migræne.
 • Virkningen indtræder inden for ca. 30 minutter (tabletter) og ca. 1 time (smeltetabletter).
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg eller 10 mg rizatriptan (som benzoatsalt).Særlige advarsler
 • Forsigtighed, hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed for sulfonamider, som fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved epilepsi.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Propranolol (middel mod forhøjet blodtryk) øger virkningen af Rizatriptan "Stada".
 • Behandling med MAO-hæmmere (middel mod depression eller Parkinsons sygdom) inden for 2 uger før behandling med Rizatriptan "Stada" kan øge virkningen af Rizatriptan "Stada".
 • Rizatriptan "Stada" må ikke tages, hvis man samtidig er i behandling med migrænemidler, der indeholder ergotamin.
 • Rizatriptan "Stada" må ikke tages samtidig med anden medicin mod migræne (fx triptaner).
 • Ved samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI eller SNRI-midler) er der risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Der kan være risiko for at få flere bivirkninger, hvis du samtidig tager perikon.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 6 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 209,00
Pakning 6 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter10 mg
Pris i kr. 143,60
Pakning 18 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter10 mg
Pris i kr. 95,05

Substitution
tabletter 10 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI