Annonce

Ropinirol "Paranova"


Producent: Parallelimport

Indeholder
Ropinirol "Paranova" er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer
Ropinirol

Anvendelse

Ropinirol "Paranova" anvendes ved Parkinsons sygdom. Midlet kan anvendes alene eller sammen med levodopa (et andet middel mod Parkinsons sygdom).


Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 2 mg 1 gang i døgnet i 1. uge. Herefter øges dosis til 4 mg 1 gang i døgnet i 2. uge.
 • Senere kan dosis øges med 2 mg om ugen til dosis på 8 mg 1 gang i døgnet er nået, men doser op til 24 mg kan være nødvendige.
 • Patienter i hæmodialyse. Den anbefalede maksimale dosis af depottabletter er 18 mg i døgnet hos patienter i regelmæssig hæmodialyse.

  Bemærk:
  • Depottabletterne skal synkes hele.
  • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
  • Dosis bør indtages på samme tidspunkt hver dag.


Mulige bivirkninger
Bivirkninger er primært knyttet til behandlingen af parkinsonisme og ses sjældnere ved behandling af Restless Legs Syndrome på grund af den lavere dosering.Ufrivillige rykkende bevægelser ses oftest, når midlet anvendes sammen med levodopa, men kan reduceres, når man nedsætter dosis af levodopa.
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme
Besvimelsesanfald, Søvnighed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Almindelige (1-10%)
Træthed
Forstoppelse, Halsbrand, Mavesmerter, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Forvirring, Forværrede og tilbagevendende symptomer*, Hallucinationer, Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Pludselig søvnanfald, Psykoser
Ikke kendt
Abstinenser i forbindelse med nedtrapning, Aggressivitet**, Dopaminafhængighed****, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring***, Spillelidenskab**
Overfølsomhed(inkl. nældefeber, allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet, hududslæt, hudkløe)

* Forværring af Restless Legs Syndrome, hvor symptomerne enten begynder tidligere på dagen end forventet, med øget intensitet eller med spredning til kropsdele, der ikke tidligere var påvirket. Symptomerne kan også vende tilbage tidligt på morgenen. I de tilfælde må lægen nedsætte dosis eller stoppe behandlingen.

** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (dopaminagonister), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

*** Symptomer, der tyder på malignt neuroleptikasyndrom, er blevet indberettet. Årsagen har været, at nogle patienter brat er stoppet med behandlingen i stedet for langsomt at trappe ud af den.

**** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.


Bør ikke anvendes

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
 • Midlet øger dopamins virkning, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 6 timer.


Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 8 mg ropinirol (som hydrochlorid).Særlige advarsler
 • Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
 • Desuden ses risiko for hallucinationer, især hos ældre.
 • Nedtrapning med dopaminagonister skal foregå langsomt. Hurtig nedtrapning kan medføre symptomer som angst, depression, træthed, svedtendens og smerter, som kan være svære. Det kan være nødvendigt at øge dosis af Ropinirol "Paranova" midlertidigt, hvis symptomerne er vedvarende.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Østrogener (hormoner) kan øge virkningen af Ropinirol "Paranova".
 • Visse midler mod psykoser samt metoclopramid (middel mod kvalme) kan nedsætte virkningen af Ropinirol "Paranova".
 • Ropinirol "Paranova" kan øge virkningen af blodfortyndende midler (K-vitamin-antagonister), så dosis af disse evt. må nedsættes.
 • Rygning kan nedsætte virkningen af Ropinirol "Paranova". Dosisjustering kan være nødvendig, hvis du pludselig stopper eller begynder at ryge under behandlingen med Ropinirol "Paranova".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 84 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter8 mgParanova Danmark
Pris i kr. 513,15

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)

Substitution
depottabletter 8 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI