Annonce

Ropinirol "Mylan"


Producent: Mylan

Indeholder
Ropinirol "Mylan" er et middel mod Parkinsons sygdom og uro i benene (Restless Legs Syndrome).

Virksomme stoffer
Ropinirol

Anvendelse
 • Ropinirol "Mylan" anvendes ved Parkinsons sygdom. Midlet kan anvendes alene eller sammen med levodopa (et andet middel mod Parkinsons sygdom).
 • Anvendes ligeledes mod Restless Legs Syndrome, som er kendetegnet ved svær uro og ubehag i benene.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Parkinsons sygdom

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,25 mg 3 gange i døgnet i 1 uge. Herefter øges dosis ugentligt med 0,25 mg pr. dosis, indtil man i 4. uge når en dosis på 1 mg 3 gange i døgnet.
 • Senere kan dosis øges med 1,5-3 mg om ugen.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 3-15 mg i døgnet fordelt på 3 doser, men doser op til 24 mg i døgnet kan være nødvendige. Herefter skal dosis af levodopa evt. nedsættes.
 • Ældre. Hos ældre er det særlig vigtigt, at dosis langsomt øges, til man opnår den ønskede effekt.

Bemærk: Dosis skal tages i forbindelse med et måltid for at mindske risiko for kvalme og mavegener.Restless Legs Syndrome

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,25 mg 1 gang i døgnet før sengetid. Dosis kan evt. øges med 0,25-0,50 mg om ugen.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 2 mg 1 gang i døgnet, højst 4 mg 1 gang i døgnet.
 • Hvis effekten udebliver efter 12 uger, skal din læge vurdere, om behandlingen skal fortsætte.

Bemærk: Tabletterne bør indtages sammen med et måltid for at mindske fordøjelsesbesvær.Mulige bivirkninger
Bivirkninger er primært knyttet til behandlingen af parkinsonisme og ses sjældnere ved behandling af Restless Legs Syndrome på grund af den lavere dosering.Ufrivillige rykkende bevægelser ses oftest, når midlet anvendes sammen med levodopa, men kan reduceres, når man nedsætter dosis af levodopa.
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme
Besvimelsesanfald, Søvnighed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Almindelige (1-10%)
Træthed
Forstoppelse, Halsbrand, Mavesmerter, Opkastning
Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Forvirring, Forværrede og tilbagevendende symptomer*, Hallucinationer, Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Pludselig søvnanfald, Psykoser
Ikke kendt
Abstinenser i forbindelse med nedtrapning, Aggressivitet**, Dopaminafhængighed****, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring***, Spillelidenskab**
Overfølsomhed(inkl. nældefeber, allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet, hududslæt, hudkløe)

* Forværring af Restless Legs Syndrome, hvor symptomerne enten begynder tidligere på dagen end forventet, med øget intensitet eller med spredning til kropsdele, der ikke tidligere var påvirket. Symptomerne kan også vende tilbage tidligt på morgenen.  I de tilfælde må lægen nedsætte dosis eller stoppe behandlingen.

** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (dopaminagonister), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

*** Symptomer, der tyder på malignt neuroleptikasyndrom, er blevet indberettet. Årsagen har været, at nogle patienter brat er stoppet med behandlingen i stedet for langsomt at trappe ud af den.

**** Parkinsonmedicin kan for nogle mennesker være vanedannende, og der kan opstå en stærk trang til at tage mere medicin, end man har fået ordineret af lægen - også selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Denne afhængighed forekommer dog relativt sjældent.


Bør ikke anvendes

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
 • Midlet øger dopamins virkning, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 6 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,25 mg (delekærv), 0,5 mg (delekærv), 1 mg (delekærv) eller 2 mg (delekærv) ropinirol (som hydrochlorid).Særlige advarsler
 • Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
 • Desuden ses risiko for hallucinationer, især hos ældre.
 • Nedtrapning med dopaminagonister skal foregå langsomt. Hurtig nedtrapning kan medføre symptomer som angst, depression, træthed, svedtendens og smerter, som kan være svære. Det kan være nødvendigt at øge dosis af Ropinirol "Mylan" midlertidigt, hvis symptomerne er vedvarende.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Visse midler mod psykoser samt metoclopramid (middel mod kvalme) kan nedsætte virkningen af Ropinirol "Mylan".
 • Ropinirol "Mylan" kan øge virkningen af blodfortyndende midler (K-vitamin-antagonister), så dosis af disse evt. må nedsættes.
 • Rygning kan nedsætte virkningen af Ropinirol "Mylan". Dosisjustering kan være nødvendig, hvis du pludselig stopper eller begynder at ryge under behandlingen med Ropinirol "Mylan".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 84 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter0,25 mg
Pris i kr. 204,30
Pakning 21 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter0,5 mg
Pris i kr. 107,20
Pakning 84 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter1 mg
Pris i kr. 488,90
Pakning 84 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter2 mg
Pris i kr. 133,65

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI