Annonce

Ruconest


Producent: Swedish Orphan Biovitrum

Indeholder
Ruconest er et middel til behandling af angioødem.

Virksomme stoffer
Conestat alfa

Anvendelse

Ruconest anvendes til:

  • Akutte anfald af arveligt angioødem.

Arveligt angioødem skyldes mangel på eller nedsat funktion af C1-hæmmer, et vigtigt protein. Dette fører til symptomer som hævelser og koliksmerter.

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes langsomt i en blodåre.

  • Voksne og børn over 13 årmed legemsvægt under 84 kg. 50 enheder/kg legemsvægt.
  • Voksne og børn over 13 årmed legemsvægt over 84 kg. 4.200 enheder (to hætteglas).
  • Der må ikke gives mere end 2 doser inden for 24 timer.

Bemærk

Erfaring savnes vedr. børn under 13 år.Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1%)
Svimmelhed, Ændret følesans i munden, Ændring i hudens følesans
Ikke kendt
Allergiske reaktioner

Bør ikke anvendes

Ruconest må ikke anvendes ved:

  • Kendt overfølsomhed over kanin.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne efter endt behandling.


Virkning
  • Virker ved at erstatte manglende C1-hæmmer.
  • Halveringstid i blodet (T½) er ca. 2 timer.


Lægemiddelformer

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2.100 enheder rekombinant conestat alfa.Særlige advarsler

Ruconest skal anvendes med forsigtighed:

  • Lægen vil spørge, om du tidligere har haft kontakt med kaniner samt om tegn og symptomer, der kan tyde på allergisk reaktion.
  • Hvis du har allergi over for komælk, er der en risiko for en allergisk reaktion over for Ruconest på grund af krydsallergi. Du kan få en priktest for at udelukke krydsallergi mellem komælk og kaninmælk.Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 htgl
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke pulver til injektionsvæske, opl.2100 U
Pris i kr. 12.916,25Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI