Annonce

S-ketamin "Pfizer"


Producent: Pfizer

Indeholder
S-ketamin "Pfizer" er et bedøvelsesmiddel til indsprøjtning.

Virksomme stoffer
Esketamin

Anvendelse
 • S-ketamin "Pfizer" anvendes som kortvarigt bedøvelsesmiddel ved mindre indgreb eller som indledning til længerevarende bedøvelse.
 • Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag
Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.

Dosering er individuel og afhænger dels af patientens alder, vægt, nyre- og leverfunktion, dels af operationens art og bedøvelsens varighed.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Reaktioner i opvågningsfasen(fx unormale drømme, kvalme, opkastning, øget spytdannelse, sløret syn, svimmelhed, motorisk uro)
Forhøjet blodtryk, Hurtig puls, Nedsat vejrtrækning, Sammentrækninger i strubemuskulaturen, Øget sekret i luftvejene
Ikke almindelige (0,1-1%)
Bevægeforstyrrelser
Dobbeltsyn, Forhøjet tryk i øjet, Ufrivillige øjenbevægelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls, Lavt blodtryk
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
 • Bivirkninger fra centralnervesystemet forekommer oftere, hvis ketamin er det eneste bedøvelsesmiddel, der bruges.
 • Udover de nævnte bivirkninger i skemaet, er påvirkning af leverens funktion, angst, hallucinationer og forvirring set med ukendt hyppighed.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er meget begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er muligvis en let øget risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet ved anvendelse i forbindelse med fødslen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning

Bedøvelsesmiddel der påvirker flere signalveje i hjernen. Ved lave doser virker midlet kun smertestillende.Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg esketamin (som hydrochlorid).Særlige advarsler
 • Midlet skal bl.a. anvendes med forsigtighed ved visse hjerte-karsygdomme, sygdomme i centralnervesystemet, ubehandlet forhøjet stofskifte, alkoholpåvirkning eller hvis man tidligere har lidt af psykiske sygdomme.
 • Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter bedøvelsen.
 • Natriumindhold: 1 ml indeholder natrium svarende til højst 8,2 mg natriumchlorid. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til indholdet af natrium.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Nogle midler kan enten øge (bl.a. visse antibiotika, visse midler mod svamp og visse midler mod HIV) eller nedsætte (bl.a. visse midler mod epilepsi og visse andre antibiotika) effekten af esketamin.
 • S-ketamin "Pfizer" øger virkningen af visse andre narkosemidler og af de muskelafslappende midler, der samtidigt anvendes under fuld narkose.
 • Visse andre narkosemidler øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, når adrenalin anvendes.
 • Samtidig anvendelse af benzodiazepiner (beroligende midler) eller midler mod psykoser kan forlænge virkningen og mindske bivirkningerne ved S-ketamin "Pfizer".
 • Samtidig anvendelse af theofyllin (astmamiddel) øger risikoen for kramper.
 • Samtidig anvendelse af visse epilepsimidler (phenobarbital og primidon) eller stærke smertestillende midler forlænger opvågningsfasen.
 • Samtidig anvendelse af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom), dopamin (middel mod kredsløbssvigt), stofskiftehormon eller antidiuretisk hormon kan medføre forhøjet puls og blodtryk.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 x 2 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A§4
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.25 mg/ml
Pris i kr. 244,15Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI