Annonce

Sativex, komb.


Producent: Almirall

Indeholder
Sativex er et middel mod muskelstivhed.

Virksomme stoffer
Cannabidiol
Delta-9-tetrahydrocannabinol

Anvendelse

Sativex anvendes som supplement til anden behandling til patienter med moderat til svær muskelstivhed på grund af multipel sklerose (MS).


Doseringsforslag

Findes som mundhulespray.

Voksne. Dosis er individuel og afhænger af muskelstivhedens sværhedsgrad.



Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Træthed
Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed, Nedsat eller øget appetit, Reaktioner på påføringsstedet, Utilpashed
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundhulegener, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Smerter i munden, Sår i munden
Balanceforstyrrelser, Depression, Forvirring, Følelse af beruselse, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser, Sløvhed, Søvnighed, Talebesvær
Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter, Mundbetændelse
Forhøjet blodtryk
Besvimelsesanfald, Hallucinationer, Psykoser, Selvmordsadfærd

Der har været rapporteret tilfælde af angst, humørændringer og paranoide tanker hos patienter i behandling med Sativex. Symptomerne er dog generelt forbigående og milde eller moderate.


Bør ikke anvendes
  • Sativex bør ikke anvendes ved svære personlighedsforstyrrelser eller hvis du, eller andre i din nærmeste familie, lider af psykotisk sygdom.
  • Sativex bør heller ikke anvendes, hvis du lider af andre alvorlige psykiatriske tilstande - medmindre det drejer sig om mild eller moderat depression på grund af sklerosen.

Graviditet
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Må ikke anvendes.

Trafik

OBS: Efter gældende lovgivning må man ikke køre bil, hvis man er i behandling med cannabis.



Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du kun en enkelt gang har taget en dosis, kan du tappes efter 1 døgn.


Virkning
  • Midlet indeholder ekstrakter af blade og blomster fra cannabis-planten (Cannabis sativa L) og løsner muskelstivhed (spasticitet) ved at påvirke områder i hjernen.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er 24-36 timer.


Lægemiddelformer

Mundhulespray, opløsning. 1 ml indeholder 38-44 mg og 35-42 mg af to ekstrakter (som bløde ekstrakter) fra Cannabis sativa L., folium cum flore (Cannabis-blad og -blomst) svarende til 27 mg delta-9-tetrahydrocannabinol og 25 mg cannabidiol.



Særlige advarsler
  • Forsigtighed ved alvorlig hjerte-karsygdom, epilepsi eller hvis du tidligere har oplevet krampeanfald. 
  • Pludseligt ophør med indtagelse af midlet kan udløse abstinenssymptomer, som dog ofte er milde.
  • Sativex kan forstærke virkningen af alkohol.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Sativex kan påvirke effekten af blodfortyndende midler (warfarin), sovemidler (benzodiazepiner), calciumantagonister (hjertemidler), proteasehæmmere (HIV-midler), statiner (midler mod forhøjet kolesterol) m.fl.
  • Sativex nedsætter muligvis effekten af p-piller, og man bør supplere med anden barrieremetode, hvis man vil undgå graviditet.
  • Sativex kan forstærke virkningen af alkohol.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 3 x 10 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A§4
Dispenseringsform og styrke mundhulespray27+25 mg/ml
Pris i kr. 4.209,60
Pakning 3 x 10 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A§4
Dispenseringsform og styrke mundhulespray27+25 mg/ml
Pris i kr. 4.498,00
Pakning 3 x 10 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A§4
Dispenseringsform og styrke mundhulespray27+25 mg/mlOrifarm
Pris i kr. 4.452,00



Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI