Annonce

Scandonest®-Adrenalin, komb.


Producent: Septodont

Indeholder
Scandonest®-Adrenalin er et lokalbedøvende middel. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer
Adrenalin
Mepivacain

Anvendelse

Scandonest®-Adrenalin anvendes af tandlæger til lokalbedøvelse.


Doseringsforslag
Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes omkring den nerve, der skal bedøves.

Doseringen er individuel og afhænger af, hvilke nerver der skal bedøves.


Mulige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1%)
Smerter
Forhøjet blodtryk, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls, Lavt blodtryk, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Sammentrækning af blodkarrene, Åndenød
Muskelkramper
Angst, Besvimelsesanfald, Bevidsthedstab, Forvirring, Hæmning af centralnervesystemet, Kramper, Nedsat følesans, Nervebetændelse, Nerveskade med påvirkning af øjet og øjenomgivelser, Nervesmerter, Opstemthed, Rysten, Svimmelhed, Søvnighed, Talebesvær, Uro og rastløshed, Ændret følesans i munden, Ændring i hudens følesans
Rødme
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Tinnitus, Ufrivillige øjenbevægelser
Meget sjældne (under 0,01%)
Nerveskader
Ikke kendt
Hævelse af ansigtet
Hævelse af tunge, læber og tandkød, Mundbetændelse
For lidt ilt i blodet, For meget kuldioxid i blodet, Hjertestop, Hjertesvigt, Nedsat vejrtrækning, Pauser i vejrtrækningen
Balanceforstyrrelser, Koma, Vedvarende krampe i tyggemusklen
Blindhed, Uskarpt syn
 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af hvilke nerver, der skal bedøves.
 • Nogle af bivirkningerne kan være vanskelige at skelne fra virkningen af selve bedøvelsen eller de fysiske effekter af indsprøjtningen.

Bør ikke anvendes
 • Til børn under 4 år (ca. 20 kg).
 • Ved alvorlige hjertesygdomme.
 • Ved epilepsi, der ikke er tilstrækkeligt behandlet.
 • Ved svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Ved forhøjet stofskifte.
 • Ved stærkt forhøjet blodtryk, der ikke er velbehandlet.
 • Hvis man er allergisk overfor andre lokalbedøvende midler af samme type (amid-typen).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
 • Virker lokalbedøvende ved at blokere den elektriske impuls i nerven.
 • Er tilsat adrenalin, som får blodkarrene til at trække sig sammen, så såret bløder mindre, og bedøvelsen varer længere.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mikrogram adrenalin og 20 mg mepivacainhydrochlorid.Særlige advarsler

Midlet skal bruges med forsigtighed:

 • Til ældre
 • Ved dårlig almentilstand
 • Ved forstyrrelser af hjerterytmen
 • Ved for lavt blodtryk
 • Ved dårligt fungerende hjerte
 • Ved blødninger eller blodpropper i hjernen
 • Ved lidelser i blodkarerne
 • Ved epilepsi
 • Ved fremskreden sukkersyge
 • Ved akut grøn stær

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression og Parkinsons sygdom) i op til 14 dage før bedøvelsen giver en kraftig forstærkning og forlængelse af adrenalins virkning.
 • Behandling med tricykliske antidepressive midler øger adrenalins virkning på kredsløbet kraftigt.
 • Bedøvelsesmiddel til indånding kan forårsage hjerterytmeforstyrrelser.
 • Entacapon (middel mod Parkinsons sygdom) øger virkningen af adrenalin.
 • Virkningen hæmmes af a-receptorblokerende midler, herunder midler mod psykoser.
 • Samtidig indgivelse af antikolinergika som fx ipratropium kan forårsage hjerterytmeforstyrrelser.
 • Samtidig behandling med propofol (bedøvelsesmiddel til indsprøjtning) kan forårsage øget blodtryk.
 • Kombinationsbehandling med sekalealkaloider som fx methergin (middel mod blødning efter fødsel eller abort) kan medføre vedvarende forhøjet blodtryk og skader på hjerne og hjerte.
 • Samtidig brug af non-selektive beta-blokkere fx propranolol (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) kan medføre forhøjet blodtryk og langsom puls.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalbedøvende middel.
 • Samtidig anvendelse af midler mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron og sotalol) øger risikoen for hjertebivirkninger.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 50 tubuler a 1,7 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.20mg/ml+10 mikrog/ml
Pris i kr. 365,05
Pakning 4 x 50 tubuler a 1,7 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.20mg/ml+10 mikrog/ml
Pris i kr. 1.314,65
Pakning 8 x 50 tubuler a 1,7 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.20mg/ml+10 mikrog/ml
Pris i kr. 2.218,25Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI