Annonce

Scandonest®


Producent: Septodont

Indeholder
Scandonest® er et lokalbedøvende middel.

Virksomme stoffer
Mepivacain

Anvendelse

Scandonest® anvendes af tandlæger til lokalbedøvelse.


Doseringsforslag
Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes omkring den nerve, der skal bedøves.

Doseringen er individuel og afhænger af, hvilke nerver der skal bedøves.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Hovedpine
Sjældne (0,01-0,1%)
Forstyrrelse af hjerterytmen, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Langsom puls, Lavt blodtryk, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Pauser i vejrtrækningen, Åndenød
Muskelkramper
Balanceforstyrrelser, Besvimelsesanfald, Bevidsthedstab, Forvirring, Hæmning af centralnervesystemet, Koma, Kramper, Nedsat følesans, Nervebetændelse, Nervesmerter, Rysten, Svimmelhed, Søvnighed, Talebesvær, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans
Rødme, Væskeophobning i ansigtet
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Sløret syn, Synsforstyrrelser, Uskarpt syn
Meget sjældne (under 0,01%)
Forhøjet blodtryk
Ikke kendt
Mundbetændelse
For lidt ilt i blodet, For meget kuldioxid i blodet, Hjertesvigt
Angst, Nerveskade med påvirkning af øjet og øjenomgivelser, Nerveskader, Opstemthed
Blindhed, Dobbeltsyn, Hængende øjenlåg, Indsunkne øjne, Tinnitus, Ufrivillige øjenbevægelser

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes:

 • Til børn under 4 år (vægt under 20 kg).
 • Hvis man er allergisk overfor andre lokalbedøvende midler af samme type (amid-typen).
 • Ved epilepsi, der ikke er velbehandlet.
 • Hvis man lider af alvorlige forstyrrelser af hjerterytmen, og ikke har pacemaker.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er dog ingen meddelelser om påvirkning af barnet ved anvendelse i forbindelse med fødslen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning

Virker lokalbedøvende ved at blokere den elektriske impuls i nerven.Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 30 mg mepivacainhydrochlorid.Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed:

 • Til ældre
 • Ved dårlig almentilstand
 • Ved visse hjertelidelser
 • Ved for meget syre i blodet (acidose)
 • Ved velbehandlet epilepsi.

Man bør undgå at spise eller tygge i noget, før normal følelse er vendt tilbage.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen eller tandlægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig anvendelse af midler mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron og sotalol) øger risikoen for hjertebivirkninger.
 • Visse midler - fx fluvoxamin (middel mod depression) og propranolol (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) kan øge risikoen for bivirkninger.
 • Der er risiko for øget sløvende effekt ved samtidig behandling med benzodiazepiner (beroligende midler).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 50 tubuler a 1,7 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.30 mg/ml
Pris i kr. 365,05
Pakning 4 x 50 tubuler a 1,7 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.30 mg/ml
Pris i kr. 1.314,65
Pakning 8 x 50 tubuler a 1,7 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.30 mg/ml
Pris i kr. 2.218,25Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI